Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 24. august 2021 (til erstatning for den februar-aflyste) i Vivild Jagtforening – NU MED SPISNING!

Øvrige

  • Indsender navn: Henrik Rudfeld
  • Sted: Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4, Vivild, 8961 Allingåbro
  • Start dato/tid: 24-08-2021 18:00:00
  • Slut dato/tid: 24-08-2021 23:00:00
  • Kontaktperson: Henrik Rudfeld, 86480507
  • Level: Forening
  • Forening: 0003106 - Vivild Jagtforening
  • Jægerråd: 0000091 - Norddjurs Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3

Generalforsamling afholdes i henhold til foreningens vedtægter. NB! NYT MØDETIDSPUNKT kl. 18.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 8 dage før mødet.
Som en slags kompensation for det aflyste ”Åbent Hus” arrangement i juni -20 byder bestyrelsen foreningens medlemmer på middag på foreningens vegne, bagefter går vi til generalforsamlingens obligatoriske punkter.
Tid og sted:
Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4, Vivild.
Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 18 (selve generalforsamlingen fra kl. 19)
Hvis corona-restriktionerne forhindrer, at vi denne dag (24/8) må forsamles op til 50 mennesker, så udskydes denne generalforsamling til sidste tirsdag i september (28/9). Hvis der også her er restriktioner, der står i vejen for at vi forsamles op til 50 mennesker, udskydes denne generalforsamling til sidste tirsdag i oktober (26/10)….og så fremdeles, indtil det lykkes at afholde en ekstraordinær generalforsamling en sidste-tirsdag i en måned. Så hold dig opdateret om evt. restriktioner, da det er dem, der kommer til at bestemme, hvornår generalforsamlingen kan afholdes for op til 50 personer.