Fugletur til Vejlerne april maj 2023

Natur

  • Indsender navn: Henrik Rudfeld
  • Start dato/tid: 13-05-2023 04:00:00
  • Slut dato/tid: 13-05-2023 16:00:00
  • Tilmeld inden: 11-05-2022 00:00:00
  • Kontaktperson: Henrik Rudfeld, 86480507
  • Level: Forening
  • Forening: 0003106 - Vivild Jagtforening
  • Jægerråd: 0000091 - Norddjurs Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3

Kom med og oplev foråret og fuglelivet – se fuglearterne i de flotte yngledragter på en guidet tur gennem Vejlerne i Thy.
Vi ser og/eller hører ofte ganske mange af Danmarks fuglearter, både de mere almindelige som bramgæs, kortnæbbede gæs, blisgæs, traner, store kobbersnepper, rørhøge og grågæs med gæslinger og de mere sjældne som sølvhejre, rørdrum, havørn, vandrefalk, fiskeørn, skestork, sorthalset lappedykker, gråstrubet lappedykker, brushøns (dansende og i pragtdragt), blåhals og sortterne. Vi ser aldrig dem alle, men mange af dem lykkes det oftest at opleve. Tit har vi også bonus-oplevelser med ræv, rådyr og kronvildt.
Madpakke, kikkert, evt. teleskop, fornuftigt fodtøj og godt overtøj medbringes.
Undervejs har vi adskillige madpakke-/kaffe-og-kage-stop.
Tilmelding til formanden, men turen er gratis, da vi kører i egne biler.
Alle – også familiemedlemmer – er velkomne, så fyld bilerne.
Afgang fra Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4 i Vivild d. 13.maj kl. 04. Efter aftale kan der stødes til ”karavanen” på vej til Vejlerne.
Forventet hjemkomst (afhængigt af vind og vejr og fugleheld): Midt på eftermiddagen +/- 1 time!