Generalforsamling 2021

Øvrige

  • Indsender navn: Chr. Gottlieb-Petersen
  • Sted: Hinnerup Bibliotek, Uhresalen
  • Start dato/tid: 15-06-2021 19:00:00
  • Slut dato/tid: 15-06-2021 22:00:00
  • Kontaktperson: Kenneth Sørensen
  • Level: Forening
  • Forening: 0003405 - Hinnerup og Omegns Jagtforening
  • Jægerråd: 0000050 - Favrskov Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være formanden i hænde senest fire uger før.