INDKALDELSE TIL UDSKUDT GENERALFORSAMLING FOR 2020 OG ORDINÆR GENERALFORSAMLIN FOR 2021 i SKØRPING JAGTFORENING

Øvrige

  • Indsender navn: Hans Dahl
  • Sted: Klubhuset, Gerdingvej 52, 9520 Skørping
  • Start dato/tid: 18-11-2021 19:00:00
  • Slut dato/tid: 18-11-2021 22:00:00
  • Pris: Gratis
  • Kontaktperson: Hans Dahl
  • Level: Forening
  • Forening: 0001802 - Skørping Jagtforening
  • Jægerråd: 0000099 - Rebild Jægerråd
  • Kreds: Kreds 1

Foreningen afholder ordinær udskudt generalforsamling for 2020 torsdag den 18.11.2021 kl 19,00 i klubhuset Gerdingvej 52, 9520 Skørping.
Dagsorden :
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning for foreningen og jagtfonden
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for foreningen og jagtfonden
4. Orientering om kontingent, samt vedtagelse af ekstraordinære ændringer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer udskydes til generalforsamling 2021
6. Valg af suppleanter udskydes til generalforsamling 2021
7. Valg af udvalgsmedlemmmer og formænd udskydes til generalforsamling 2021
8. Valg af revisor og revisorsuppleant udskydes til generalforsamling 2021
9. Indkomne forslag udskydes til generalforsamling 2021
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes fremmet til afstemning uden for de nævnte dagsordenpunkter, må være bestyrelsen i hænde senest den 20.10.2021

Foreningen afholder ordinær generalforsamling 2021 torsdag den 18.11.2021 kl 19,30 i klubhuset Gerdingvej 52, 9520 Skørping.
Dagsorden
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Aflæggelse af årsberetning for foreningen og jagtfonden
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for foreningen og jagtfonden
4. Orientering om kontingent samt vedtagelse af ekstraordinære ændringer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer - hele bestyrelsen er på valg
. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år (da 1/2-del af den 2-årige valgperiode er
forløbet)
. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
6. Valg af suppleanter
7. Valg af udvalgsmedlemmer og formænd
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes fremmet til afstemning uden for de nævnte dagsordenpunkter, må være bestyrelsen i hænde senest den 20.10.2021