Generalforsamling 2021

Jagt

  • Indsender navn: René Nielsen
  • Sted: Rødekro
  • Start dato/tid: 08-02-2021 19:00:00
  • Slut dato/tid: 08-02-2021 21:30:00
  • Tilmeld inden: 08-02-2021 00:00:00
  • Kontaktperson:
  • Level: Forening
  • Forening: 0004834 - Rødekro og Omegns Jagtforening
  • Jægerråd: 0000125 - Aabenraa Jægerråd
  • Kreds: Kreds 4

Grundet Corona situationen er Generalforsamlingen er flyttet til Mandag d. 8 Marts, se nyt opslag.

Generalforsamling 2021.

Hermed indkaldes til Rødekro og Omegns Jagtforenings ordinære generalforsamling som afholdes mandag den 8. februar 2021 kl. 19.00 i klubhuset, Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 15. januar 2021 på e-mail: formand@roedekrojagtforening.dk


Foreningen er vært med kaffe mv.
Husk opsatser af danske og udenlandske bukke samt krage-/skadeben, så vi kan kåre årets jæger.

På bestyrelsens vegne
René Nielsen