Ekstraordinær Generalforsamling

Øvrige

 • Indsender navn: Jan Bjergaard Rasmussen
 • Sted: Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, 7800 Skive
 • Start dato/tid: 14-09-2020 19:00:00
 • Slut dato/tid: 14-09-2020 21:00:00
 • Tilmeld inden: 11-09-2020 00:00:00
 • Pris: Gratis
 • Kontaktperson: Jan Bjergaard Rasmussen
 • Level: Forening
 • Forening: 0002105 - Estvad - Rønbjerg Jagtforening
 • Jægerråd: 0000106 - Skive Jægerråd
 • Kreds: Kreds 2

27-07-2020
Ekstraordinær Generalforsamling.

Mandag 14. september 2020 kl. 19:00 Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, 7800 Skive

DER AFHOLDES EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Regnskab. Fremlæggelse af regnskabet for 2019.
4. Valg af kasserer.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen (Formanden) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Foreningen vil være vært for kaffe med brød i forbindelse med generalforsamlingen, tilmelding imødeses til Formanden.

Estvad-Rønbjerg Jagtforening, bestyrelsen.