Generalforsamling

Øvrige

  • Indsender navn: Flemming Møllgaard
  • Sted: Veflingehallens Mødelokaler
  • Start dato/tid: 25-09-2020 18:30:00
  • Slut dato/tid: 25-09-2020 23:00:00
  • Tilmeld inden: 22-09-2020 00:00:00
  • Kontaktperson: Flemming Møllgaard
  • Level: Forening
  • Forening: 0005213 - Veflinge - Vigerslev Jagtforening
  • Jægerråd: 0000092 - Nordfyns Jægerråd
  • Kreds: Kreds 5

Fredag den 25. september 2020 afholder foreningen generalforsamling i Veflingehallens mødelokaler kl. 18:30 med efterfølgende spisning af bøf med spejlæg. Der udsendes ikke yderligere indkaldelse, så dagsordenen er følgende:
01. Valg af dirigent 02. Beretning siden sidste generalforsamling 03. Revideret regnskab til godkendelse 04. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen 05. Fastsættelse af kontingent til egen forening, p.t. kr. 60,00. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Carsten Hansen, Frank Buthler, Bent Hansen, Peter Quist, Lars K. Hansen, Martin S. Andersen. 07. Valg af 2 suppleanter: Kim Grony , Claus T. Hansen. 08. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Revisorer: Jan Åge Nielsen og Morten W. Nielsen. Revisorsuppleanter: Torben Hansen og Nils Bendixen 09. Eventuelt
Alle medlemmer er velkomne, og alle ordinære medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen m.v.
Som vi plejer, er foreningen vært ved spisningen: Bøf med spejlæg, kartofler, brun sovs, bløde løg, samt en øl og en snaps, samt efterfølgende kaffe.
Lige så traditionelt sælges der lodsedler, og der udtrækkes to vindere af en fasanjagt på et gods i efteråret 2020.
Af hensyn til bespisning, bedes du tilmelde dig senest tirsdag 22. september på 2172 2936, 4094 4205 eller 6178 2069.