Etablering af konsortium i Vivild Jagtforening

Øvrige

  • Indsender navn: Henrik Rudfeld
  • Sted: Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4, Vvild, 8961 Allingåbro
  • Start dato/tid: 20-10-2020 19:00:00
  • Slut dato/tid: 20-10-2020 22:00:00
  • Kontaktperson: Henrik Rudfeld, 86480507
  • Level: Forening
  • Forening: 0003106 - Vivild Jagtforening
  • Jægerråd: 0000091 - Norddjurs Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3

Så prøver vi igen!
Bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen en skitse til et initiativ om mere jagt i og for Vivild Jagtforening. Derfor forsøger vi at lave et ”konsortium” med personmæssig tilknytning til Vivild Jagtforening, hvor jagtforeningen i et aftalt omfang kan leje sig ind på en eller flere jagter (hagl/riffel?) på rimelige (dvs. ikke-markedsmæssige) vilkår. Øvrige jagter afholdes i konsortieregi.
En opsparingskonto etableres.

Denne idé er endnu kun en idé, men hvis bare nogle af de mange, der tilkendegav interesse for projektet på generalforsamlingen, melder sig til, bliver idéen realiseret. Interessenterne sammensætter betingelserne i samarbejde med bestyrelsen.
Er du interesseret men ikke kan komme til det første møde, så tilkendegiv alligevel din interesse over for formanden eller bestyrelsesmedlem Steen Pedersen før mødedatoen.