Opstillingsmøde for valg af hovedbestyrelsesmedlim til Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse

Øvrige

  • Indsender navn: Lars Pultz Knudsen
  • Sted: Aulum Fritidscenter
  • Start dato/tid: 11-08-2020 19:00:00
  • Slut dato/tid: 11-08-2020 22:30:00
  • Tilmeld inden: 10-08-2020 00:00:00
  • Kontaktperson: Jan B. Rasmussen
  • Level: Kreds
  • Forening: 0009001 - DJ Administration
  • Jægerråd: DJ Administration
  • Kreds: Kreds 2

Opstillings møde
Kredsbestyrelsen ønsker i samarbejde med jægerrådene i kreds 2, hermed at indkalde til opstillingsmøde for valg af Hovedbestyrelsesmedlem (HB)
Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbunds jagtforeninger under kreds 2 er velkomne til at deltage i mødet.

Hver kreds vælger et medlem til hovedbestyrelsen for en 4-årig periode. Der er valg til
hovedbestyrelsen hvert andet år, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg. I år er der valg til hovedbestyrelsen i kreds 2,

På kredsens jægerrådsårsmøder, hvor jægerrådet indstiller kandidaterne, blev der to
kandidater opstillet til valg til hovedbestyrelsen:

Norbert F.V. Ravnsbæk, Holstebro, genopstiller som kandidat til HB i kreds 2.

Lars Christian Rejkjær, Ringkøbing, stiller op som kandidat til HB i kreds 2.

Kredsbestyrelsen håber på medlemmernes opbakning til opstillingsmødet og ser frem til en god dialog med de 2 kandidater.

På mødet vil der blive serveret kaffe/te m. brød. Drikkevarer herudover kan købes.

Tilmelding via link i Flexminds:
Jan B. Rasmussen
Konstitueret Formand
Kreds 2