Årsmøde

Øvrige

  • Indsender navn: Ole Andreasen
  • Sted: Danmarks Jægerforbund, Fabriksvej 5, 8544 Mørke
  • Start dato/tid: 02-02-2016 19:00:00
  • Slut dato/tid: 02-02-2016 21:30:00
  • Tilmeld inden: 28-01-2016 12:00:00
  • Kontaktperson: Ole Andreasen - tlf. 23 44 50 48
  • Level: Jægerråd
  • Kreds: Kreds 3

Årsmøde med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke 3) Valg af formand! På valg er Ole Andreasen 4) Orientering om bestyrelsens sammensætning og valg hertil 5) Indstilling af 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse 6) Indstilling af delegerede til DJ's repræsentantskabsmøde 7) Indkomne forslag 8) Eventuelt
Inden årsmødet vil der blive et eksternt indlæg, som endnu ikke er fastlagt. Se DJ's hjemmeside under Jagtforeningsarbejde senere på måneden, når et spændende indlæg er fastlagt!
Efter årsmødet serveres kaffe og brød.
Mød op og vær med til både intern og ekstern indflydelse på fremtiden i Jægerforbundet!
HUSK tilmelding til formanden senest 28.01.16
Der vil blive et indlæg ved Jens Reddersen fra Nationalpark Mols Bjerge med titlen: "Vild med vildt" og omhandler biodiversiteten sammen med jagtinteresser!