Den gode parole

Når du skal arrangere jagt, kan det i høj grad anbefales at forberede sig grundigt. 

Med til forberedelsen af en jagt, hvor der er flere jægere til stede, hører en udførlig parole, der sætter rammerne for dagens afvikling, afskydning og sikkerhed.

Det er derfor vigtigt, at der er fastsat et klart mål for jagten. Hvad skal vi jage, og hvad kræves for at opnå det forventede resultat?

Parolen skal være så kort og præcis som muligt og vigtigst af alt: operativ.

- Med det mener jeg, at parolen skal kunne forstås og efterleves af de tilstedeværende jægere. Det nytter f.eks. ikke noget at have en parole på en riffeljagt, der kun tillader afskydning af rålam, hvis man ved, at selskabet ikke kan håndtere en sådan afskydning, siger underviser i Jægerforbundet Peter Smærup.

Parolen kan indeholde mange forskellige elementer, men man skal overveje, hvad der passer til den enkelte jagtdag.

- Når jeg laver parolen til en jagt, indeholder den de overordnede rammer for dagen, herunder jagtetiske og sikkerhedsmæssige aspekter. Det nytter ikke om morgenen at præsentere detailplanlægning af de enkelte såter. Det kan ingen huske. Den type praktiske oplysninger gives umiddelbart før såten, så man er sikker på, at alle har hørt, hvordan såten skal drives, posternes placering og særlige instrukser til den enkelte jæger, understreger Peter Smærup og fortsætter:

- Om man har en lamineret parole, der kan anvendes fra gang til gang, eller om man kan den uden ad og tager den frit fra leveren, er naturligvis helt op til den enkelte, men man skal sørge for at få alle relevante oplysninger med fra morgenstunden, så man undgår evt. tvister i løbet af jagten og ikke mindst undgår farlige situationer.

Elementer i parolen

  • Forevisning af jagttegn – ved riffeljagt forevisning af gyldig tilladelse til riffeljagt (kun politiet kan kræve at se jagttegn, jagtherren vil dog typisk stille det som betingelse for deltagelse).
  • Hvilke vildtarter må skydes? Ved riffeljagt med særlige restriktioner kan det være en fordel at udlevere det skriftligt.
  • Hvad må der skydes med – haglstørrelser og -materiale?
  • Skudafstande – specielt til ræv og råvildt med hagl.
  • Kommunikation under jagten.
  • Våbenbehandling – både under og mellem såterne.
  • Skudvinkler til både løbende og flyvende vildt, kuglefangved riffeljagt.
  • Hvordan hunde skal føres. 
  • Anvendelse af sikkerhedsudstyr – hattebånd, skydebriller og evt. høreværn.

Dette er kun minimumselementerne, som enhver parole bør indeholde. Den kan udvides efter behov, men pas på med ikke at gøre den for detaljeret.