Den lovpligtige ansvarsforsikring

Alle, der har løst dansk jagttegn er omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring udbudt af Tryg. Forsikringen dækker skader, der sker ved at affyre skud under jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagtens påbegyndelse eller afslutning.

Selv om én skade er en for mange, må det vel realistisk set erkendes, at man aldrig helt kan undgå, at skader opstår. Men skader som f.eks. typen ”Hund ramt ved afgivelse af skud til lavtflyvende fasan” er der sjældent nogen god undskyldning for, og det er oftest kun en ringe trøst for skadelidte, at jagtforsikringen betaler erstatning for en sådan ulykke. Man kan derfor kun gentage opfordringen om: Pas på hinanden derude!

Ansvarsforsikringen er dog et plaster, der findes til den skadeslidte. Du kan finde mere information om forsikringen på Tryg Forsikrings hjemmeside, hvor du også finder forsikringsbetingelserne og en blanket til skadesanmeldelse. Se mere her

Det er muligt at bestille sikkerhedsudstyr til jagt. Det kan du gøre her.

 

Anmeldelse af Jagtskader:

Skadeanmeldelse kan rekvireres hos Tryg.

Ring på Tlf. 87 31 87 80 eller send en e-mail til privatansvar@tryg.dk