Skal jeg på jagt medbringe kvittering for at have registreret mit glatløbet haglgevær?

Bekendtgørelsen siger, at kvitteringen for registreret haglvåben skal kunne vises på forlangende. Men det betyder ikke, at du skal have kvitteringen med på jagt.

Skal jeg på jagt medbringe kvittering for at have registreret mit glatløbet haglgevær?

Nej, det skal du ikke!

Det er naturligvis korrekt, når bekendtgørelsen siger, at der udleveres en kvittering for anmeldelsen af haglvåben, og at kvitteringen på forlangende skal kunne forevises for politiet.

Nogle personer har været af den – fejlagtige – opfattelse, at det betyder, at kvitteringen altid skal medbringes under jagten. Dét står der imidlertid ingenting om i bekendtgørelsen eller på selve kvitteringen, så man skal blot gemme kvitteringen, så man kan finde den frem, hvis politiet vil se den.

Dette står i klar modsætning til bestemmelserne for jagttegn og våbentilladelser. Disse skal nemlig altid medbringes under jagten.

For jagttegnet fremgår det af jagtlovens § 39, stk. 2, at jagttegnet skal medbringes under jagt sammen med fotolegitimation og på forlangende vises til politiet.

For våbentilladelser til jagtvåben fremgår det af vilkårene (står på selve våbentilladelsen) under pkt. 3, at når våbnet bæres, skal våbentilladelsen, jagttegn og billede Id-kort medbringes og på forlangende forevises overfor politiet.

Derfor har politiet også meddelt Danmarks Jægerforbund, at der ikke er krav om, at kvitteringen skal medbringes under jagten.