Skal jeg have våbentilladelse til et glatløbet haglvåben?

Det kræver ikke tilladelse at anskaffe haglgeværer, hvis du har et gyldigt jagttegn, men du skal registrere dine våben ved politiet.

Personer med gyldigt jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på medlemsbeviset, skal, når de erhverver glatløbede haglgeværer eller luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm, inden 8 dage fra erhvervelsen foretage anmeldelse herom til politiet. Det er altså købers ansvar, at anmelde våbnet til politiet.

Hvis du har gyldigt jagttegn, kan du til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan indeholde mere end to haglpatroner. Derudover kan du med gyldigt jagttegn til eget brug erhverve og besidde (ikke bære og anvende) andre glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm. Det betyder, at du f.eks. godt må eje et glatløbet pumpaction haglvåben, der kan indeholde mere end to patroner, men du må ikke anvende den - heller ikke på skydebanen.

Glatløbet haglvåben, som er erhvervet før den 10. februar 2000 skal ikke anmeldes til politiet, men Danmarks Jægerforbund anbefaler det dog alligevel, da du f.eks. i tilfælde af tyveri nemmere kan dokumentere ejerskab af våbnet.