Må man bruge termiske spottere eller nightvision til jagt i Danmark?

Termiske spottere, nightvision, infrarøde kikkerter. Allesammen elektroniske hjælpemidler, der kan hjælpe med nattesyn. Men må de bruges ved jagt i Danmark?

Det korte svar: Nej, man må ikke anvende termisk spotter til jagt i Danmark.

Det lange svar: Jvf bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber – kapitel 5  § 11 så gælder følgende.

Til jagt må der ikke anvendes

1) mynder eller hunde af mynderacen,

2) båndoptagere,

3) elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning, eller

4) kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet.

Så lovgivningen er klar, det må ikke anvendes termisk spotter til jagt. Spørgsmålet er så, hvad der i denne sammenhæng menes med jagt?

Af Jagtlovens §2, stk 2, fremgår det:

Lovens regler om jagt gælder for alle handlinger, der med egnet middel har til formål at efterstræbe vildt, uanset om der i forbindelse med jagten fanges eller nedlægges vildt.

I forbindelse med en nærmere præcisering af hvornår jagten starter og afsluttes, har det daværende Miljøministeriet, Skov & Naturstyrelsen i skrivelse af 2. februar 2006 udlagt jagtretten således:

Jagtretten består i retten til at efterstræbe vildtet ved at forfølge, opsøge, nedlægge og efterfølgende sætte sig i besiddelse af vildtet.

Vi er således ikke i tvivl om, at jagtlovens intension og forståelse af ”jagt” dækker alle handlinger før under og efter jagten. I praksis betyder det, at du ikke må anvende termisk spotter til at lokalisere vildt, med det formål at efterstræbe det og eventuelt nedlægge det, og at du heller ikke efterfølgende må anvende termisk spotter til at finde eventuelt nedlagt vildt.