Må jeg træne med mit haglgevær andre steder end på skydebanen?

Der findes en række muligheder for at skyde med haglgevær på skydebaner, men du kan også træne flugtskydning på sjældent benyttede skydepladser.

Ja, du kan godt træne med dit haglgevær andre steder end på skydebanen, du kan skyde på "sjældent benyttede skydepladser".

Oplysninger fra Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner nr. 1 fra 1995 angiver, at et areal der regelmæssigt benyttes til skydninger kan betegnes som en skydebane. Med regelmæssigt forstås, at det samme areal anvendes til skydning mere end fem dage om året. For at lette tilsynsmyndighedernes administration og at sætte denne i rimelig relation til skydeaktivitetens forureningsmæssige betydning fastsættes, at aktiviteterne på sjældent benyttede skydepladser er følgende: 

  • at arealet kun anvendes op til fem dage på et helt kalenderår
  • at det kun anvendes i tidsrummet kl. 07.00-21.00 på hverdage (mandag-fredag) og på lørdage kl. 09.00-16.00
  • at det kun anvendes af op til 20 personer pr. dag
  • at det placeres i rimelig afstand til nærmeste naboer – bolig, (oftest 300 meter i retning mod det til skydningen benyttede areal) der er også tale om naboens udendørs opholdsareal og ikke til skelgrænsen
    at der ikke laves faste baneanlæg (maskinhuse/standpladser)

Der kan være tale om arrangementer, der må betegnes som enkeltstående og af midlertidig karakter, hvilket er ensbetydende med, at der ikke foreligger en godkendelsespligt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. Ovenstående retningslinjer kan derfor i visse tilfælde fraviges efter forudgående aftale med tilsynsmyndighederne, dog kun med hensyn til antal deltagere og skydetidspunkt. Denne fritagelse for godkendelsespligten i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, fritager dig ikke for godkendelse af skydepladsen hos politiet.

  • Derfor skal der indhentes en godkendelse fra Politiet, inden skydepladsen anlægges og anvendes.

For at undgå for store problemer med mulige klager fra naboer bør der foretages en annoncering af de planlagte aktiviteter. Dette er ikke et lovmæssigt krav. Annonceringen kan eksempelvis være en seddel i postkassen. 

Der skal dog være særlige hensyn før tilsynsmyndigheden ikke vil tillade det, f.eks. hvis der har været mange klager over støjen fra skydepladsen. Mange tror, at der kan skydes fra et matrikel fem gange og så flyttes over på nabo grunden og så skyde fem gange der også. Det er ikke korrekt opfattet. Hvis støjkonsekvensområdet omfatter de samme naboer/referencepunkter er det ikke muligt, at gennemføre skydninger på denne måde. Så kan tilsynsmyndigheden give forbud imod skydepladserne i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42.

Hvis du skyder fra en sjældent benyttet skydeplads, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for forsikring, samt at du ikke må overdrage våben til personer uden relevante tilladelser - med mindre du er særligt uddannet.

De mobile skydevogne kan anvendes af medlemmer af Danmarks Jægerforbunds, som derved kan får en god mulighed for at træne haglbøsse-skydning uden for en almindelig skydebane. Der er mulighed for at leje skydevognen som enkeltperson, men også konsortier og jagtforeninger kan have stor glæde af at leje udstyret. Der skal også ansøges om godkendelse fra politiet til denne aktivitet. 

Lejekontrakt af skydevogn uden instruktør