Må en jagtforening forhandle ammunition?

Må en jagtforening sælge ammunition på fx skydebanen? Ja, men hvad er reglerne for at forhandle ammunition for jagtforeningerne?

Ja, såfremt jagtforeningen/skydebanen enten er medlem af en af de tre skyde-organisationer DGI-skydning, Dansk skytteunion (DSkyU) eller Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), eller at de har en forhandlertilladelse.

En forhandlertilladelse, eller en tilladelse til "erhvervsmæssigt køb og salg mv. af våben og ammunition" kan lyde voldsomt, men det er i realiteten en ganske simpel og tilmed gebyrfri tilladelse, som kan søges ved politiet (læs mere her).

For at kunne ansøge om denne tilladelse kræver det dog at jagtforeningen/skydebanen har et CVR. nr. samt, at alle der har adgang til ammunition er over 18 år og giver samtykke til, at politiet under behandling af ansøgningen må indhente oplysninger om eventuelle straffesager.
Man søger Politiet om godkendelse HER, husk at der skal søges igen, hvis der er nye medlemmer der skal have adgang til ammunitionen, ligesom medlemmer som ikke længere skal have adgang til ammunitionen skal meddeles Politiet (PAC).
En person som ikke er godkendt kan godt sælge ammunition, så længe vedkommende er under opsyn af en person som er godkendt af Politiet.

Under valg af type ansøgning, skal der vælges "forhandle ammunition".

Ved underskrift på ansøgningen, bekræfter man som indehaver/bestyrer af "forretningen" at foreningen/skydebanen opfylder næringslovens bestemmelser for at drive handel, har kendskab til våben og våbenhandel samt våbenlovgivningen, herunder betingelserne for at erhverve våben og ammunition, samt at foreningen/skydebanen kan opbevare våben og ammunition på betryggende måde i overensstemmelse med våbenbekendtgørelsen.

I forbindelse med godkendelsen, skal man være forberedt på, at politiet med stor sandsynlighed vil komme på kontrolbesøg for at godkende opbevaringsmulighederne.

Kravene til opbevaring af ammunition på skydebanen vil i høj grad afhænge af de lokale forhold på og omkring stedet. Politiet vil altid foretage en konkret vurdering ud fra den enkelte situation. Dog skal opbevaringen som minimum altid leve op til kravene våbenbekendtgørelsens § 24.