Kan jagtforeninger eje halvautomatiske glatløbede haglvåben?

Nej, jagtforeninger kan ikke eje halvautomatiske glatløbede haglvåben, da disse kun kan ejes af personer med gyldigt jagttegn, og jagtforeninger kan ikke erhverve jagttegn, da det kun tilbydes personer, som er optaget i Miljøstyrelsens register over jagttegnsberettigede (Jagttegnsregistret), og som har fast bopæl i Danmark. I stedet kan medlemmer af jagtforeningen eje sådanne våben og udlåne dem til andre med gyldigt jagttegn.

Baggrund for ændring af fortolkning:

Årsagen til ændringen i fortolkningen stammer fra en tidligere tilladelse udstedt for fem år siden, hvor en jagtforening ansøgte om og fik våbentilladelse til halvautomatiske haglvåben. På nyvurdering har PAC opdaget, at der ikke var hjemmel til at udstede disse tilladelser, og derfor er der nu klare retningslinjer for jagtforeningers ejerskab og anvendelse af glatløbede haglvåben.