Kan jagtforeninger eje glatløbede haglvåben?

Ja, jagtforeninger kan eje glatløbede haglvåben, forudsat at våbnene maksimalt kan indeholde 2 patroner, og løbet ikke er kortere end 55 cm. Ansøgning om tilladelse skal indgives via politi.dk under "Våben" - "Borger - selvbetjeningsløsninger" - "Ansøg om våbentilladelse", ikke under "Ansøg om våbentilladelse til foreningsbrug."