Hvordan ansøger jeg om våbentilladelse og lignende, hvis jeg er fritaget for elektronisk post fra det offentlige?

Det er sådan, at selvom du er fritaget for digital post, er du ikke fritaget for selvbetjening. Det følger faktisk af våbenbekendtgørelsens § 4, at borgere skal benytte den digitale løsning, som politiet anviser. Eneste ”adgangskrav” til politiets nye selvbetjeningsløsning er et NemID, og det kan alle borgere i Danmark få, hvis de ikke allerede har et – også selvom de er fritaget for digital post. Se evt. nemid.nu for yderligere information.

Det at være fritaget for digital post er ikke det samme som at være fritaget for digital selvbetjening. Hvor man som borger kan være generelt fritaget for digital post fra det offentlige – på tværs af myndigheder – er det med digital selvbetjening op til hver enkelt myndighed at vurdere fra sag til sag, om ansøgeren kan fritages for digital selvbetjening. Der er ikke i lovgivningen særskilt hjemmel til at fritage borgere for digital selvbetjening generelt og permanent.

Bestemmelserne i våbenbekendtgørelsen giver mulighed for, at politiet undtagelsesvis og i helt særlige tilfælde kan dispensere fra kravet om digital ansøgning. Da politiet har forudsat, at man skal bruge sit NemID til at logge på deres løsning, er de borgere, der ikke kan få et NemID, undtaget fra at ansøge digitalt.

De borgere, der af en eller anden grund ikke kan få et NemID – fx udenlandske borgere – skal sende de oplysninger, våbenafdelingen skal bruge til at behandle ansøgningen, som brevpost og kontakte våbenafdelingen for nærmere information om betaling. I så fald fremgår det på politiets hjemmeside, hvilke oplysninger der skal medsende – se f.eks. under ”Hav følgende parat” på denne side: https://politi.dk/ansoeg/vaaben/ansoeg-om-vaabentilladelse.

Man må dog forvente en væsentligt længere sagsbehandlingstid ved ansøgninger pr. brevpost, da fysiske ansøgninger erfaringsmæssigt ofte er mangelfulde og forbundet med flere manuelle arbejdsgange.