Hvad gør jeg med våben og ammunition, der indgår som en del af et døds- eller konkursbo?

Hvad skal man gøre, hvis man overtager våben og ammunition, når man arver eller overtaget et dødsbo eller konkursbo?

Arvinger, eller den som varetager boet på arvingernes vegne, kan uden tilladelse besidde våben og ammunition som indgår i boet i 4 uger efter dødsfaldet.

Inden udløbet af fristen, skal der ansøges om tilladelse ved Politiet med mindre våben og ammunition sælges. Dette gælder også for våben og ammunition som indgår som del af et konkursbo. 

Læs mere her om hvordan man kan komme af med våben eller ammunition på lovlig vis.