Godt igang med duerne

I ”tidernes morgen” – altså før 1994 – gik jagten på skovduerne ind den 1. august. Der er løbet meget vand i åen siden, og efter flere jagttidsændringer hedder premieredagen nu 1. november.

Således har vi fået de sidste arter med, idet ikke bare skovduen, men også tyrkerduen, blev jagtbare fra sæsonen 2012/13.

Fredag d. 2. nov. (2012 red.) inviterede den inkarnerede og overmåde ivrige trækjagtsjæger, Michael Thestrup fra Kalundborg, sine to jagtkammerater, Daniel Jensen og Jens Vestergaard, på årets første duejagt. Under morgenkaffen før jagten vendte de tre trækjægere duesituationen, både hvad angår jagttid og antal af fugle.

– Jeg mener ikke, vi kan forsvare at skyde duer, når de har unger, sagde 43-årige Thestrup bl.a. om en sag, der med sikkerhed er lige så mange synspunkter om, som der er jægere. Han pointerede, at han er fuldt ud tilfreds med jagttidens begyndelse, som den er nu, da han i øvrigt mener, trækket først er rigtig godt fra begyndelsen af december og vinteren over.

– Jeg kunne dog godt tænke mig, at jagttiden blev forlænget, så februar og marts også var med i sæsonen. Både jagtligt set, men også ud fra et bestandsreguleringssynspunkt kunne det være en stor fordel.

– Ja, jeg synes, der bliver flere og flere duer, og der er i hvert fald rigtig mange duer i år, indskød holdets unge deltager, Daniel Jensen på 27. En udtalelse, de to ældre jægere nikkede anerkendende til.

Alene Thestrup nedlægger personligt mere end 100 skovduer pr. dag ca. 10 gange årligt og har flere gange nedlagt plus 200 med 289 som det højeste antal på en dag.

Her skal det lige nævnes, at en meget stor del af duerne bliver foræret til jordbesiddere og naboer, som bor i de huse, der ligger op til de marker, hvor duerne er nedlagt. Dette både for at få anvendt kødressourcerne på fornuftig vis, men samtidig også fordi det giver naboerne forståelse for og accept af jagtudøvelsen på nabomarkerne.

Jens Vestergaard på 54, som ud over at være trækjæger også er landmand, pointerede følgende om de store skovduebestande:

– Som landmand er det altså også vigtigt, at vi får lov til at regulere skovduer, når de forvolder skade på markafgrøder. Duerne er forbundet med store omkostninger. Ikke alene pga. det de spiser, men også fordi de, når de basker rundt i de modne afgrøder, kan få store mængder rapsfrø og ærter til at falde på jorden før høst.


En god dag med de blå!

Efter morgenkaffe og debat var de tre jagtkammerater så klar til at tage favntag med årets første blå luftakrobater. Thestrup råder over god trækjagt på omkring 1.000 ha rundt om på Sjælland, og efter forudgående og grundige observationer blev de to gæster placeret på et par af de hotspots, som Thestrup havde fundet velegnede til et succesfuldt premieretræk.

Og det blev et træk med gang i. Allerede før middag havde Vestergaard nedlagt omkring 70 skovduer. Dels, fordi han var særdeles velskydende, dels fordi duerne var helt vilde med at slå på systemet af lokkefugle.

Jensen havde lidt flere problemer med de blå banditter, som til fulde udnyttede dagens friske sydvestenvind. Ved middagstid låduejagtens ungdommeligste jæger på 37 stykker. Skovduer er altid velflyvende, skovduer forstår at bruge vinden, skovduer er ikke til at regne ud, og det er vel derfor, skovduejagt er velanskrevet af så mange.

Sidst på dagen kunne det endelige resultat gøres op, og ikke mindre end 205 skovduer blev det til. Vestergaard alene stod for de 106. Dermed kan vi vist godt konkludere, at sæsonen er skudt i gang.