Kom godt i gang som buejæger

Vi har talt med vildtforvalter Jacob Sandberg, der her giver en håndfuld gode råd og vejledninger til den kommende buejæger. Jacob er en af Danmarks bedste buejægere. Han har igennem de seneste otte år bedrevet rigtig megen buejagt i Danmark og Nordamerika, og Jacob har bl.a. – med buen – nedlagt en sneged på en bjergtop i Rocky Mountains! 

En nordamerikansk elg på omkring 700 kg er det også blevet til i British Columbia, Canada, samt en hel del råvildt i Danmark – elgen blev nedlagt på blot 25 meters afstand. Udover at bedrive storvildtsjagt i bjerge og vildmarker, så arbejder Jacob til dagligt som vildtforvalter på et dansk gods, hvor han arrangerer en del jagter for danske buejægere. 

Valg af buetype

- Som en begyndelse skal man forholde sig til, hvilken type bue man vil bruge. Jeg har jagtet meget med både traditionelle buetyper (lang- og recurvebue) og compoundbue. Personligt får jeg den mest intense jagtoplevelse med de traditionelle buetyper. De traditionelle buer kræver hyppig træning, og som ny buejæger vil man sandsynligvis hurtigere kunne opnå jagtlig succes med en compoundbue, fortæller han.

De traditionelle buer er uden sígtemidler, og man skal slippe pilen med fingrene. Compoundbuen har derimod både sigtemidler og et release, som minder lidt om en aftrækker og er derfor hurtigere at lære at skyde med.

Bueprøven

Jacob kan fortælle, at før man overhovedet kan få lov til at gå på buejagt, så skal man have et buejagttegn. Det får man ved at deltage i et obligatorisk buekursus, og derefter skal man bestå en buejagtprøve. 

Bueprøven afholdes fire steder i landet, og man skal, ud over at svare på en teoretisk del med 20 spørgsmål, hvoraf 18 skal være besvaret korrekte, også bestå en praktisk skydeprøve. 

Ved den praktiske prøve skydes der til råvildt på papirskiver, og der skydes seks pile fra seks forskellige ukendte afstande – fem af pilene skal sidde korrekt, for at man kan bestå. Læs mere om bueprøven og bekendtgørelsen om jagttegn, der blandt andet omhandler buejagtprøven

Få korrekt vejledning

- Efter at man har valgt buetype, vil jeg foreslå, at man køber bue, pile og andet grej i en forretning, som arbejder professionelt med buejagt. Her kan man få mundtlig og praktisk vejledning samt hjælp til opsætning af buen, opfordrer Jacob Sandberg og fortsætter:

- Det er nemlig individuelt fra person til person, hvor lang træklængde man skal have. Ud over opsætning af buen kan en professionel forhandler også hjælpe med valg af pile og pilespidser. Har man valgt compoundbuen, vil han også kunne grovjustere sigtemidlerne.

Kontrastforskel vigtig

Brug af camouflagebeklædning er nok mere udbredt ved buejagt end ved andre jagtformer. Jacob har gennem årene prøvet et utal af farver og mønstre inden for camouflage, og når snakken falder på netop det emne, siger han med overbevisning i stemmen:

- Min anbefaling er, at man vælger camouflagetøj med store kontrastforskelle. Grå, brun og grøn vil på afstand blot syne som en mørk klump for et dyr, som kun ser konturer og ikke farver. Kominer derfor meget mørke og meget lyse camouflagefarver!

Træn rigtigt fra begyndelsen

Jacob anfører, at det er essentielt at lære korrekt skydeform (f.eks. gode tryklinier, rygspænding og at "klemme skuddet af") fra starten. Det bedste er at læse bøger om emnet, og/eller få hjælp af en erfaren bueskytte.

- Når man træner jagtskydning med buen, er det vigtigt at skyde på et mål, som ligner og har samme proportioner, som det vildt man vil jage. Her er et skumgummidyr en god løsning. Hvis jeg skal komme med et rigtigt godt træningsprincip, så er det, at det er bedre at skyde 15 pile fra 15 forskellige afstande på en dag, end det er at skyde 50 pile fra samme afstand på en dag. 

- Når det gælder buejagt, så er evnen til at bedømme afstanden til vildtet meget vigtig. På jagt er det jo kun den første pil, som tæller, understreger den inkarnerede buejæger. 

For at holde sig jagtklar må en compoundbuejæger, ifølge Jacob Sandberg, træne mindst en gang om ugen. Jager man med en af de traditionelle buer, er daglig træning et must!

En verden af oplevelse

- Som ny og gammel buejæger ligger der en verden af fantastiske jagtoplevelser foran dig. Og husk så: En god jagtoplevelse behøver ikke nødvendigvis at være lig med meget vildt på paraden, det er jagten og ikke drabet, det drejer sig om, konkluderer Jacob afslutningsvis.

Læs mere om hvordan du bliver buejæger HER