Riffelprøve

Inden du som jæger kan opnå tilladelse til at gå på riffeljagt, skal du bestå en riffelprøve. Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening. Du har fem minutter til at afgive seks skud, hvoraf de fem skal ramme inden for træfområdet på en bukkeskive 100 meter borte.

Obligatorisk riffelskydeforløb

Inden riffelprøven skal du gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb, som du kan læse mere om her.

Selve riffelprøven

Det våben, du anvender til prøven, skal være indskudt og i forsvarlig stand. Det er naturligvis vigtigt, at du har trænet med våbenet. Husk også at bruge samme ammunition, som du har trænet og indskudt med, da træfpunktet kan ændre sig meget ved ammunitionsskift.

Du kan læse mere om kravene til at bestå riffelprøven i "Instruks for riffelprøven".

Man kan ikke aflægge riffelprøve med et lånt våben, som man ikke har en personlig tilladelse til.

 • Datoer for riffelprøver

  Når prøvedatoerne bliver offentliggjort, vil de fremgå af Miljøstyrelsens og Danmarks Jægerforbunds hjemmesider samt på Mit jagttegn under fanen ”Prøver”.

  Herunder kan du se datoerne for riffelprøverne. Bemærk venligst, at det kan tage op til et par minutter før listen er indlæst.

  Riffelprøverne åbner løbende 2 måneder frem.

  Du tilmelder dig til prøverne på Mit jagttegn.

Regler og vejledninger for riffelprøven

 • Om riffelprøven

  Før prøven, skal du:

  • Gennemfører obligatorisk skydeforløb sammen med en riffelinstruktør
  • Tilmelde dig riffelprøven  
  • Sikre, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens), ellers kan prøve ikke aflægges.

  Ved prøven, skal du:

  • Forevise blanket for gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, gyldigt jagttegn og fotolegitimation.
  • Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Husk at sikre at din våbentilladelse er i orden. Våbennummeret på våbentilladelsen og våbnet skal stemme overens. Det medbragte våben og ammunitionen skal opfylde lovens krav til jagt på råvildt, med hensyn til krav til anslagsenergi og kuglevægt. Du må således gerne anvendes fuldkappet ammunition , herunder træningsammunition, bare ammunitionen overholder kravet til kuglevægt og anslagsenergi til jagt på råvildt.
  • Der må anvendes lyddæmper til prøven.

  Om prøven:

  Instruktion for prøvedeltageren er ophængt ved klarlinien på prøvestedet. Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening.

  Skydestillingen er fri, og du får mulighed for at afprøve den, inden skydningen starter. Hvis du ikke selv har høreværn med, vil du få udleveret et par ørepropper af den prøvesagkyndige eller dennes hjælper.

  Til skydningen må bruges de hjælpemidler, som du normalt vil have med på jagt. Der må anvendes rygsække og rygsækstole (rygsækken må ikke på noget sted overstige 65 cm). Desuden må anvendes jagtstole, jagtstokke, et- eller flerbenede skydestokke samt støtteben monteret på riflen.

  Ved passende udstoppet forstås udstoppet til at danne anlæg for riflen. Hjælpemidlerne skal have en udformning, der sandsynliggør, at de kan anvendes til jagt. Hjælpemidler, der falder uden for denne beskrivelse, må ikke anvendes. Dog må fysisk handicappede aspiranter anvende deres individuelt tilpassede hjælpemidler. Dette gælder såvel de af Naturstyrelsen godkendte som andre.  

  Skydningen foregår på 100 meters afstand. Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme inden for træfområdet. Du skal blive på din standplads, til alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og eventuel opfyldning af magasinet skal ske inden for den fastsatte skydetid. I tilfælde af en klikker må ny patron anvendes.

   Til god våbenbetjening hører, at:

  • du ankommer til skydelinjen med åben eller udtaget lås/knækket våben
  • du ser gennem løbet, før du lader første gang
  • du har åben lås, hvis du skifter skydestilling
  • du efterser kammer og magasin efter endt skydning
  • du forlader skydelinjen med åben eller udtaget lås/knækket våben
  • våbenet må ikke betjenes i eller omkring vandret plan, medmindre det peger mod skiverne
  • du i øvrigt betjener våbenet forsvarligt

  Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, hvad du foretager dig.

  Hvis du ikke kan betjene din riffel på en forsvarlig måde, er prøven ikke bestået.

  Eventuelle funktionsfejl skal du selv afhjælpe indenfor skydetiden (herunder også klikkere).Hvis du får en klikker skal du rette henvendelse til kontrollanten, før låsen åbnes.

  Erfaringen viser, at hvis du vil bestå prøven, skal den riffel, du anvender til prøven, være indskudt og i orden. Ligesom det naturligvis er vigtigt, at du har trænet med riflen.

 • Hjælpemidler

 • Våbentilladelse til jagtriffel

  Man skal lovligt kunne sætte sig i besiddelse af den riffel, som man ønsker at aflægge riffelprøve med, hvilket vil sige, at man skal have en personlig udstedt tilladelse til den pågældende riffel.

  Betingelser for våbentilladelser til jagtriffel kan du finde på Borger.dk

Statistik for riffelprøver:

 • 2014

  Der er i 2014 afholdt 46 riffelprøver med 5055 personer til prøve. Af disse bestod 73,5% eller 3714. Af de 1341 personer, der ikke bestod prøven er 1040 dumpet og 301 mødte aldrig op.

  Af de 1040 personer eller 26,5%, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 930 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 110 personer på grund af våbenhåndtering.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2014 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds  Total  Bestået  Ikke bestået  Udeblevet  Bestået %
   1  615  457   125   33   74,31 
   2  774  586  159  27  75,71
   3  778  579  149  49  74,42 
   4  857  599  198  59  69,89 
   5  359  266  75  18  74,09
   6  995  757  183  54  76,08 
   7  645  441  147  56  68,37
   8  32  24  4  4  75,00 
  I alt 5055 3715 1040 300  

   

 • 2015

  Der er i 2015 afholdt 46 riffelprøver, med 4285 personer til prøve. Af disse bestod 73,9% eller 3167. Af de 1118 personer, der ikke bestod prøven er 848 dumpet og 270 mødte aldrig op.

  Af de 848 personer eller 19,8%, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 742 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 106 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2015 været tilbudt 8090 pladser, fordelt på 46 riffelprøver. Heraf har de 3805 ikke været anvendt. I gennemsnit har 43,4% af de tilbudte pladser været ledige.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2015 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 621 437 149 35 70,4
  2 654 493 119 42 75,4
  3 630 468 128 34 74,3
  4 830 651 147 32 78,4
  5 278 192 67 19 69,1
  6 688 506 124 58 73,5
  7 561 404 109 48 72,0
  8 23 16 5 2 69,6
  I alt 4285 3167 848 270  73,9

   

 • 2016

  Der er i 2016 afholdt 46 riffelprøver, med 4005 personer til prøve. Af disse bestod 77,8% eller 3114. Af de 891 personer, der ikke bestod prøven er 706 dumpet og 185 mødte aldrig op.

  Af de 706 personer eller 17,6 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 625 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 81 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2016 været tilbudt 8191 pladser, fordelt på 46 riffelprøver. Heraf har de 4186 ikke været anvendt. I gennemsnit har 51,1 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2016 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 442 346 73 17 78,2
  2 510 389 106 15 76,3
  3 536 415 99 22 77,4
  4 878 675 164 39 76,9
  5 253 190 52 11 75,1
  6 713 578 100 35 81
  7 648 505 97 46 77,9
  8 25 16 9 0 64
  I alt 4005 3114 706 185 77,8

   

 • 2017

  Der er i 2017 afholdt 41 riffelprøver, med 3892 personer til prøve. Af disse bestod 77 % eller 2999. Af de 893 personer, der ikke bestod prøven er 708 dumpet og 185 mødte aldrig op.

  Af de 708 personer eller 18,2 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 649 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 59 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2017 været tilbudt 6882 pladser, fordelt på 41 riffelprøver. Heraf har de 2990 ikke været anvendt. I gennemsnit har 43,5 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2017 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 630 475 126 29 75,4
  2 433 327 86 20 75,5
  3 510 413 73 24 81,0
  4 814 600 175 39 73,7
  5 274 202 59 13 73,7
  6 641 506 104 31 78,9
  7 557 450 81 26 80,8
  8 33 26 4 3 78,8
  I alt 3892 2999 708 185 77,1

   

 • 2018

  Der er i 2018 afholdt 41 riffelprøver, med 3608 personer til prøve. Af disse bestod 76,5 % eller 2760. Af de 847 personer, der ikke bestod prøven er 654 dumpet og 194 mødte aldrig op.

  Af de 654 personer eller 18,1 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 571 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 83 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2018 været tilbudt 5539 pladser, fordelt på 41 riffelprøver. Heraf har de 1931 ikke været anvendt. I gennemsnit har 35,0 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2018 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 519 389 99 31 75,0 
  2 538 415 101 22 77,1
  3 449 356 77 16 79,3
  4 657 499 129 29 76,0
  5 239 179 49 11 74,9
  6 573 428 102 43 74,7
  7 610 476 93 41 78,0
  8 23 18 4 1 78,3
  I alt 3608 2760 654 194 76,5

   

 • 2019

  Der er i 2019 afholdt 41 riffelprøver, med 3486 personer til prøve. Af disse bestod 76,3 % eller 2661. Af de 825 personer, der ikke bestod prøven er 655 dumpet og 170 mødte aldrig op.

  Af de 655 personer eller 18,8 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 576 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 79 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2019 været tilbudt 5606 pladser, fordelt på 41 riffelprøver. Heraf har de 2120 ikke været anvendt. I gennemsnit har 37,8 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2019 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 427 313 98 16 73,3 
  2 513 392 106 15 76,4
  3 543 411 108 24 75,7
  4 663 497 138 28 75,0
  5 203 150 42 11 73,9
  6 482 377 74 31 78,2
  7 628 500 83 45 79,6
  8 27 21 6 0 77,8
  I alt 3486 2661 655 170 76,3

   

 • 2020

  Der er i 2020 afholdt 39 riffelprøver, med 2842 personer til prøve. Af disse bestod 78 % eller 2217. Af de 625 personer der ikke bestod prøven, er 482 dumpet og 143 mødte aldrig op.

  Af de 625 personer eller 22 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 431 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 51 personer på grund af våbenhåndtering.

  Der har i prøveåret 2020 været tilbudt 4450 pladser, fordelt på 39 riffelprøver. Heraf har de 1608 ikke været anvendt. I gennemsnit har 36,1 % af de tilbudte pladser været ledig.

  Klik her for at se resultaterne af riffelprøverne i 2020 fordelt på landets otte kredse.

   

  Kreds Total Bestået Ikke bestået Udeblevet Bestået %
  1 308 232 59 17 75,3
  2 451 357 76 18 79,2
  3 453 357 83 13 78,8
  4 463 365 77 21 78,8
  5 127 93 29 5 73,2
  6 355 282 58 15 79,4
  7 676 524 99 53 77,5
  8 9 7 1 1 77,8
  I alt 2842 2217 482 143 78,0