Annoncering og tilmelding

Aktuelle test og prøver 

Du kan læse om formål, regler og afvikling om alle DJ’s tests og prøver her: https://www.jaegerforbundet.dk/hund/test-og-prover-for-jagthunde/

TESTS:
De tre tests; Grundfærdighedstest 1 og 2 samt Test med dummy kan nemt og uden administrativt besvær afholdes i jagtforeninger, f.eks. i forbindelse med en træningsafslutning. Jagtforeningen styrer dermed selv annonceringen, tilmeldingen og afholdelsen af testene. Kontakt den lokale jagtforening for evt. planlagte tests. 

 ***********************************************

APPORTERINGSPRØVER:
DJ’s 3 apporteringsprøver; Jagthundeprøven, Apporteringsprøve og Udvidet apporteringsprøve henvender sig til bredden af jagthunderacerne. Det er jægerforbundets holdning, at prøverne tilgodeser de kvalitetskrav, der stilles til jagthunde, så de opfylder lovens krav om at medbringe en egnet apporterende hund på jagt.

For at deltage på Jægerforbundets prøver skal man være medlem af Jægerforbundet. Tilmelding til alle prøver sker via Hundeweb. Alle jagtrelevante hunde kan afprøves og får bevis på hundens evne til at apportere. Prøverne er udviklet og anerkendt af Dansk Kennel Klub (DKK), og resultaterne kan derfor registreres i hundens stambog. Ligeledes kan resultaterne også registreres i stambøger, hvor hunden er registret hos Dansk Jagthunde Registrering (DJR).
Hunde der ikke har en anerkendt FCI stambog er velkomne på DJ's prøver. Vedr. tilmelding se venligst nederst på denne side.   

Aktuelle prøver (opdateret 28. august 2023):

 • DJ Jagthundeprøve:

  P.t. ingen fastlagte prøver.

 • DJ Apporteringsprøve

  Kreds 7 
  Søndag den 17. september  kl. 8.30
  SLANGERUP –  Hørup Skovvej 7, 3550 Slangerup
  Prøveleder: Michael Høj Worm, tlf.50 73 66 31, e-mail: worm.michael@gmail.com
  Tilmelding: Hundeweb – frist 10. september 
  Der kan købes pølser og brød på dagen. 

   

 • DJ Udvidet Apporteringsprøve

  p.t. ingen prøver fastlagt. 

   

 • RACEDYSTEN 2024:

  Racedysten er en anerkendt apporteringsprøve, hvor alle stambogsførte hunderacer kan deltage.  Hver race kan stille med et hold bestående af 3 hunde samt evt. en reserve. Prøven dømmes efter "Reglement for Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøve", og der dystes om at blive ”Prøvens bedste hold” og ”Prøvens bedste hund”, og resultaterne stambogsføres.

  Racedysten afholdes i 2024 den sidste weekend i juli. 

  Prøvelokaliteter er endnu ikke fastlagt. 

   Det gældende regelsæt for prøven kan ses her: https://www.jaegerforbundet.dk/media/21063/reglement-for-dj-s-racedyst-2023.pdf

 • FORBUNDSMESTERSKAB I UDVIDET APPORTERING 2023 er AFLYST

  Dette års Forbundsmesterskab, der grundet forskellige omstændigheder var udsat til lørdag den 30. september, er på møde i Hundeaktivitetsudvalget den 12. september på grund af for få tilmeldinger, blevet aflyst!

  Generelt:
  Vedr. kvalifikation:
  Danmarks Jægerforbund afholder hvert år et antal udvidede apporteringsprøver fordelt i de enkelte kredse landet over. Alle jagthunde kan deltage i disse prøver, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund.

  Hundene afprøves efter ”Reglement for DJ Udvidet Apporteringsprøve (herunder FM)” og afprøves i følgende tre discipliner:

  • Apportering af fuglevildt
  • Apportering på vand
  • Apportering af hårvildt

  Tilmelding til kvalifikationsprøverne sker via hundeweb: www.hundeweb.dk

  Ved deltagelse i en udvidet apporteringsprøve har de bedste hunde mulighed for at kvalificere sig til Forbundsmesterskabet, der er jægernes uofficielle Danmarksmesterskab i udvidet apportering. Det er muligt at stille på alle udtagelsesprøver til FM i hele landet med samme hund eller flere forskellige hunde.

   

  Ved Forbundsmesterskabet konkurreres individuelt i det samlede resultat samt individuelt i hver af de 3 apporterings-discipliner.

  Kvalificerede til FM kontaktes af sekretariatet umiddelbart efter den sidste kvalifikationsprøve.

Hunde uden anerkendt FCI stambog:
Såfremt din hund ikke har en anerkendt FCI stambog skal der i god tid forud for tilmelding til prøven købes et startnummer hos Dansk Kennelklub. Startnummeret benyttes i forbindelse med tilmelding samt ved registrering af resultater. Dette startnummer kan anvendes til alle prøver, som du ønsker at stille hunden på resten af hundens liv.  Bestilling af startnummer (kun for hunde  uden anerkendt FCI stambog).

Tilmelding af en hund, registreret i Dansk Jagthunde Registrering (DJR)
Hunden skal tilmeldes som ”Ukendt” hund og efterfølgende skal fremsendes en kopi til prøvelederen af hundens stamtavle.  Der skal ikke købes et startnummer.
Undervejs i registreringen bliver man bedt om at bekræfte, at stambogen er indsendt til DKK (men her i stedet til prøveleder i DJ). Dette bekræftes blot for at komme videre.
Ved oprettelse af hunde, som er  registreret i DJR indtastes: DJR (mellemrum) 10 ………
Så kan hunden oprettes og fremover kan den tilmeldes med ovennævnte nummer.