Prøver

Danmarks Jægerforbund afholder anerkendte prøver for alle hunderacer. De otte kredse i Danmarks Jægerforbunds arrangerer disse prøver.

Prøverne er primært markprøver for stående hunde, apporteringsprøver for alle hunderacer med og uden stambog, samt udvidet apporteringsprøve. En del af disse prøver følger standardiserede regler, som også anvendes af landets hundeorganisationer.

For at deltage på Jægerforbundets prøver skal man være medlem af Jægerforbundet.

Hvis du ønsker at tilmelde din hund til en prøve i Danmarks Jægerforbunds regi, og din hund ikke er stambogsført, kan du bestille et startnummer.

Ved startnummer bliver hunden oprettet med et nummer på hundeweb og resultaterne på prøven bliver lagt ind på hunden. Det samme startnummer kan bruges ved evt. andre prøver.

Udfyld venligst blanketten og send den til DKK på post@dkk.dk

Prøver i lydighed (grundfærdigheder)

Som afslutning på de mange lokale dressurkurser afholdes der ofte små prøver, og disse foregår som regel efter lokale regelsæt. 

Apporteringsprøver

Apporteringsprøven henvender sig til de fleste jagthunderacer. Prøven er udviklet og anerkendt af Dansk Jagthunde Udvalg og kan derfor registreres i hundens præmieregistreringer. Det er Jægerforbundets holdning, at prøven tilgodeser de kvalitetskrav, der bør stilles til jagthunde, så de opfylder lovens krav om at medbringe en egnet apporterende hund på jagt.

Disse apporteringsprøver er åbne så alle hunde, uanset om de har en DKK-stambog eller ej, kan afprøves og få et bevis som synligt tegn på hundens evne til at apportere. Apporteringsprøven er endvidere kvalificerende for de stående engelske racer, som vil deltage i vinderklasseprøve. Prøverne afholdes i sommermånederne og annonceres i bladet Jæger samt på hjemmesidens kalender.

Udvidet apportering

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet den særlige udvidede apporteringsprøve, som er en mere alsidig og jagtrelateret prøve, hvor sværhedsgraden er højere end ved den almindelige apporteringsprøve.

Jægerforbundets kredse arrangerer hvert år udvidede apporteringsprøver, hvor man kan kvalificere sig til det årlige forbundsmesterskab i udvidet apportering (FM). Se udtagelsesregler til Forbundsmesterskabet her. Prøven kan registreres i hundens præmieregistreringer. Prøverne afholdes i sommermånederne og annonceres i bladet Jæger samt på hjemmesidens kalender.

Forbundsmesterskab

Hunde, som har kvalificeret sig ved kredsenes udvidede apporteringsprøver, kan deltage på det årlige forbundsmesterskab i udvidet apportering. Prøvens indhold er sammenlignelig med indholdet på de udvidede apporteringsprøver, og resultaterne kan ligeledes registreres i hundens præmieregistreringer.

Markprøver for stående hunde

Hvert år i marts og april, samt i september og oktober bliver der afholdt et antal markprøver i Jægerforbundets otte kredse.

Hunde i unghundeklasse og åben klasse kan tilmeldes prøverne. Dog vil hunde med flere 1. præmier blive placeret på en reserveliste, såfremt prøven er fyldt.

Prøverne afvikles i hold, hvor hundene afprøves parvis i det åbne landskab. Hundene testes for deres evne til at finde vildt, fastholde det og rejse det på ordre, så det kan nedlægges af jægeren. På markprøverne nedlægges der dog ikke vildt. 

Markprøverne annonceres i bladet Jæger samt på hjemmesidens kalender. Prøven er anerkendt af SJD og kan registreres i hundens præmieregistreringer.   

Vinderklasseprøver

Danmarks Jægerforbund afholder forår og efterår et antal vinderklasseprøver. Vinderklasseprøverne henvender sig til hunde, der har kvalificeret sig i henhold til SJD fælles markprøveregler. Prøverne er opdelt for engelske og kontinentale racer, hvor hundene opdeles i hold og afprøves parvis i det åbne landskab. På efterårsprøven nedlægges der fugle over hundene, og efter en afsluttende matchning placeres op til seks hunde på hver prøve.

Der afholdes fire-fem Vinderklasseprøver den første weekend i oktober, og de bedste hunde herfra går videre til SJD's Danmarksmesterskab. Vinderklasseprøverne annonceres i bladet Jæger og på hjemmesidens kalender.

Schweissprøver

Danmarks Jægerforbund afholder schweissprøver, når behov for disse er til stede. Endvidere afholdes schweissprøver af specialklubberne under Dansk Kennel Klub samt af Dansk Schweisshunde Forening. Yderligere oplysninger omkring prøveregler kan fås ved henvendelse til prøvelederen for den enkelte prøve. 

Andre prøver

Ud over de beskrevne prøver bliver der i hundeorganisationerne, som Jægerforbundet samarbejder med, afholdt forskellige prøver. Det drejer sig blandt andet om brugsprøver, fuldbrugsprøver, slæb og apporteringsprøver samt Danmarksmesterskabet for stående hunde.

Hundeaktivitetsudvalget

Jægerforbundets Hundeaktivitetsudvalg koordinerer arbejdet med jagthunde og arrangerer de landsdækkende prøver og mesterskaber. Udvalget kan rådgive, foreslå og indstille til Jagthundeudvalget vedr. prøver samt bidrage med råd og vejledning i forbindelse med tilblivelsen af nye prøver. Danmarks Jægerforbund er sammen med DKK (DKK) repræsenteret i  Stående Jagthunde i Danmark(SJD) 

Jagthundeudvalget

Jægerforbundets Jagthundeudvalg skal sikre, at DJ's engagement i jagthundearbejdet målrettes så mange af DJ's medlemmer som muligt. Udvalget skal endvidere udbrede kendskabet til alle grene inden for jagthundearbejdet samt er ansvarlig for uddannelse/efteruddannelses muligheder indenfor jagthundeområdet. Jagthundeudvalget kan rådgive Hovedbestyrelsen i jagthundefaglige spørgsmål.