Lokal indflydelse på naturpolitik

Lokal indflydelse på naturpolitik er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

At gøre kursisterne i stand til at varetage jagtens og jægernes lokale naturpolitiske interesser gennem læring om dels professionel interessevaretagelse, dels Jægerforbundets jagtpolitikere og interesseområder.

Hvem er jagtpolitikere i Danmarks Jægerforbund, internt og eksternt, og hvilke roller har de?

Der skal gives en forståelse for, at alle disse tillidsfolk er jagtpolitikere på et givent niveau og dermed øver og har politisk indflydelse (og ansvar) på det, de beskæftiger sig med internt i Danmarks Jægerforbund og eksternt i de øvrige fora.

Der skal gives en forståelse for værktøjerne, der kan tages i anvendelse i forbindelse med bevidst professionel interessevaretagelse. Formålet er tillige at illustrere, at interessevaretagelse ikke er raketvidenskab, men kræver en struktureret tilgang for at opnå de bedste resultater.

Der skal skabes en forståelse for diversiteten i naturrelaterede sager (DJ’s interesseområde), som Danmarks Jægerforbunds jagtpolitikere kan og skal forsøge at øve indflydelse på, herunder særligt på lokalt plan.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.