Konflikthåndtering

Konflikthåndtering er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

At give kursister kendskab og forståelse for håndtering af konflikter tidligt i forløbet, og hvordan disse kan håndteres gennem kommunikation, lære at lytte, og gensidig forståelse.  

På kurset arbejdes der med teoretisk og praktisk håndtering af konflikter, hvor vi gennem cases arbejder med dialogen som et af de vigtige redskaber til konflikthåndtering. Der lægges vægt på følgende

  • Hvad er en konflikt
  • Kommunikation – Før, under og efter en konflikt
  • Lære at lytte aktivt
  • Kropssprog

 Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.