Grønt Råd og Friluftsraadsvaretagelse

Grønt Råd og Friluftsraadsvaretagelse er et valgfrit modul af en varighed på 5 timer. Modulet kan afholdes i kredsene.

 

Formål og indhold

At gøre kursisterne i stand til at varetage jagtens og jægernes lokale naturpolitiske interesser gennem læring om dels professionel interessevaretagelse, dels Jægerforbundets jagtpolitikere og interesseområder.

 Målgruppen for dette valgfri modul ”Grønt råd og Friluftsrådsvaretagelse” i DJ’s lederuddannelse er alle med ønske om kendskab til lokalpolitisk interessevaretagelse, og som enten allerede varetager eller har ønske om at varetage et lokalt jagtpolitisk hverv i Danmarks Jægerforbund, herunder især poster som grønt råds-repræsentanter og Friluftsrådsrepræsentanter.

 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til uddannelseskoordinatoren i din kreds.