Afmeldingsgebyr på DJ-lederuddannelse

I forbindelse med DJ-lederkurser hvor overnatning indgår som en del af programmet, vil der i tilfælde af afmelding efter sidste frist, blive opkrævet et afmeldingsgebyr.
Afmeldingsgebyret opkræves, da DJ efter tilmeldingsfristen hæfter for udgifter i forbindelse med forplejning, overnatning og profil-test.

Afmeldingsgebyr for de enkelte moduler:

  • Grundmodul (orange) - afmeldingsgebyr kr. 200,-
  • Naturforvaltningsmodul (orange)  - afmeldingsgebyr kr. 200,-
  • Modul Ledelse af frivillige (orange) - afmeldingsgebyr kr. 200,- + kr. 400 for Belbin-teamrolleprofil 
  • Valgfrie moduler (blå og grønne) som er sammensat til et internatkursus med overnatning - afmeldingsgebyr kr. 200,- per valgfrie modul som afmeldes.