Jægerrådskurser

Der udbydes en række jægerrådskurser rundt om i landet med det formål, at introducere nyvalgte og fungerede Jægerrådsmedlemmer til det lokale jagtpolitiske arbejde i kommunen og sikre klarhed om Jægerrådets opgave lokalt og i sammenhæng til DJ´s vision, mission, overordnede strategier og målsætninger.

Formålet er også, at medvirke til en større sammenhængskraft i organisationsarbejdet og den politiske proces, så der kan sikres lokal indflydelse i samarbejdet med myndigheder og andre interesseorganisationer.

Det er endvidere et mål at styrke samarbejdet og synergien mellem tillidsfolk og administration og få anskueliggjort værdierne.

 

Opret et kursus i din jagtforening 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til Rådgivnings- og kursuafdelingen ved at skrive til kurser@jaegerne.dk