Markvildt - natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift

Få indsigt i Landbrugsstøtteordningers muligheder for at gennemføre natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift, herunder hvordan driftsøkonomien i planteavlen kan forbedres samtidig med, at der etableres natur- og vildtplejetiltag på marker i omdrift.

 

Tilmeld dig kursus i Markvildt - natur- og vildtpleje på landbrugsarealer i omdrift

Du tilmelder dig kurset ved at søge på Markvildt natur- og vildtpleje i vores kursuskalender.

Herunder kan du se, om der pt. er oprettet kurser. Hvis der ikke optræder nogen kurser, så kontakt venligst kursusafdelingen på kurser@jaegerne.dk, din jagtforening eller uddannelseskoordinatoren i din kreds for at høre nærmere.