Helhedsorienteret rådgivning i natur- og vildtpleje

Tænk hensyn til vildt og jagt ind i driften - både i skoven og på dyrkningsfladen. Planlægges og udføres det rigtigt, kan det øge jagtmulighederne og sikre forbedring af driftsøkonomien.

I forbindelse med rådgivning på skov- og landbrugsejendomme kan der med fordel tænkes hensyn til vildt og jagt ind i driften - både i skoven og på dyrkningsfladen. Planlægges og udføres det rigtigt, kan det øge jagtmulighederne og sikre forbedring af driftsøkonomien på de marginale jorde.

Derudover kan de rette natur- og vildtplejetiltag bidrage positivt til ejendommes herlighedsværdi og samtidig skabe øget ejerglæde. Tiltagene kan i nogle tilfælde tillige sikre en strategisk ejendomsudvikling, der øger handelsværdien.  

Driftsøkonomien i land- og skovbruget giver ofte anledning til at nytænke forretningsmodeller, der kan skabe mere og bedre natur. Støtteordninger for landbruget er i høj grad bestemmende for, hvilke muligheder og begrænsninger der er for at integrere natur- og vildtpleje i landbrugsdriften. Hvordan håndteres dette praktisk i rådgivningen af skov- og landbrugskunder? Få svaret og meget mere på kurset.

 

Tilmeld dig Helhedsorienteret rådgivning i natur- og vildtpleje

Du tilmelder dig kurset i vores kursuskalender herunder, hvor du kan se, om der pt. er nogle planlagte kurser.

Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.