Afskydning af hjortevildt

Dette kursus om afskydning af hjortevildt fokuserer på jægerens rolle i forvaltningen af hjortevildtbestande.

Kurset fokuserer på jægerens rolle i forvaltningen af hjortevildtbestande. 


Formål: 'Når et stykke hjortevildt er født, er det kun jægeren, der bestemmer, hvornår det skal dø.' Lidt forenklet og så alligevel ikke - jagt er i de fleste tilfælde den bestemmende faktor for vores hjortevildtbestands sammensætning og fordeling. Kurset fokuserer på jægerens rolle i forvaltningen af hjortevildtbestande og behandler de helt centrale spørgsmål: Hvorledes påvirker afskydningen bestandene. Og hvorledes planlægges den, således at forvaltningsmålene indfries. 

Målgruppe: Ejere af land- og skovbrugsejendomme, ansatte i jordbruget, undervisere, rådgivere, konsulenter, jægere samt andre med interesse i forvaltning af hjortevildt. 

 

Opret et kursus i din jagtforening 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til Rådgivnings- og kursuafdelingen ved at skrive til kurser@jaegerne.dk

Herunder kan du se, om der pt. er oprettet kurser. Hvis der ikke optræder nogen kurser, så kontakt venligst kursusafdelingen på kurser@jaegerne.dk, din jagtforening eller uddannelseskoordinatoren i din kreds for at høre nærmere.