Vildtsygdomme og hygiejne

Jægere får på dette kursus udvidet deres horisont omkring vildtets anatomi, sygdomme og korrekt håndtering ift. hygiejne.

Her finder du en opdateret liste over kurser i vildtsygdomme og hygiejne: 

Forår 2024 Klik her

Husk: At medbringe dit jagttegn til kurset - ellers kan du ikke få bevis for kurset.

Formål: Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder.

Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

Indhold: 

  • Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. 
  • Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre 
    faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises. 
  • Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer 
    m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt. 
  • Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse 
    med afsætning af levende vildt. 

Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder, eller som har brug for hygiejnebevis i forbindelse med jagt i udlandet, eksempelvis Tyskland. 

Jagtforeningerne har mulighed for at booke kurser på følgende tidspunkter: mandag, tirsdag og onsdag i månederne februar, marts, april samt september, oktober, november.

Praktisk: Kurset tilbydes eksklusivt til Danmarks Jægerforbunds lokalforeninger, som selv er ansvarlige for at finde egnet lokale og deltagere til kurset. Lokalet skal have siddepladser til 25 personer, og deltagerne skal kunne se underviserens præsentationen på et lærred eller en hvid væg. Kurset afholdes på hverdage kl. 18-22. Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse. 

Pris: For lokalforeninger i Danmarks Jægerforbund: 9.500,- kr. Prisen er inkl. undervisning for op til 25 personer, materialer samt udgifter til transport af underviser. Der fremsendes faktura efter kurset er afholdt. 

Deltagerantal: Maks. 25 personer. 

Spørgsmål samt booking af et kursus til: Helle Nielsen, Tlf.: 8888 7528 eller mail: hni@jaegerne.dk 

Underviser: Dyrlæge 

Kursusleder: Jes Skadborg Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund