Naturnær udsætning af fjervildt

Kurset er for dig, der ønsker at få indsigt i opdræt og udsætning, der hviler på fuglenes naturlige adfærdsmønster.

Formål: At give deltagerne indsigt i opdræt og udsætning, der hviler på fuglenes naturlige adfærdsmønstre. Vi ser på forskellige metoder til opdræt af agerhøns og fasaner, med fokus på familieflokke og muligheden for supplerende udsætning til vildtfuglestammer. Endvidere ser vi på valg af biotoper og terrænplejetiltag, der sikrer egnede levesteder for fuglevildtet. I kurset indgår en ekskursion.

BEMÆRK: Dette kursus er ikke kompetencegivende, jf. Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber § 12 stk. 5, og giver dermed ikke tilladelse til udsætning af mere end 100 stk. fuglevildt.

Målgruppe: Kurset henvender sig til dem, der gerne vil opdrætte og udsætte agerhøns og fasaner med skrukhøns og/eller udsætning til vilde parhøns

Sted: Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde samt ekskursionssted Julianelyst Gods, Julianelystvej 1, 8752 Østbirk (Bemærk kurset afsluttes på ekskursionsstedet og der køres i egen bil).

Pris: Medlem kr. 1.900,- og ikke-medlem kr. 2.700,-. Prisen inkluderer undervisning, forplejning og logi med linnedpakke.

Kursusleder: Jesper Kjær Illemann, Herregårdsjæger og vildtforvalter

Opret et kursus i din jagtforening 

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til Rådgivnings- og kursuafdelingen ved at skrive til kurser@jaegerne.dk

Link til prisoversigt for jagtforeninger

Herunder kan du se, om der pt. er nogle oprettede kurser.