Jagtledelse og sikkerhed

Står du og skal lede en jagt, hvor der deltager flere jægere? Men er du i tvivl, om hvordan du skal planlægge og gennemføre jagten, så både du og dine gæster får en god, effektiv og sikker jagtoplevelse?

Kursusbeskrivelse: Kurset, der afholdes af en erfaren herregårdsjæger, har til formål at sikre, at du som kursist efter endt undervisning, har forståelse for regler og lovgivning i forbindelse med jagtens udøvelse. Under kurset opnår du viden om, og forståelse for de jagtfaglige teknikker i en lang række danske jagtformer, og der vil igennem hele kurset være særligt fokus på sikkerhed i forbindelse med jagt.
Efter kurset vil du have forståelse for hvordan en jagt med flere deltagere kan organiseres og ledes, og du vil have fået kendskab til de etiske og moralske aspekter i jagten, og ikkemindst fået en masse tip til, hvordan en fællesjagt kan drives effektivt og sikkert.

Kurset indledes med to timers teori, som hurtigt omsættes til praksis, da fem af kursets syv timer vil være praktisk undervisning. 


Målgruppe: Jægere, der står i rollen som jagtleder, og andre interesserede. 

Kontaktperson: Nicholai Vigger Knudsen, Herregårdsjæger og Vildtforvalter 

 

Opret et kursus i din jagtforening 

Hvis I ønsker jeres helt eget kursus i jagtforeningen, kan kurset også afvikles som et skræddersyet et- eller todages kursus, hvor netop jeres ønsker og måske jeres jagtterræn indgår i undervisningen.

Har du specielle ønsker til et lokalt kursus, kan du rette henvendelse til Rådgivnings- og kursusafdelingen ved at skrive til kurser@jaegerne.dk

Link til prisoversigt for jagtforeninger

Herunder kan du se, om der pt. er nogle oprettede kurser.