Biotopplaner

Bliv i stand til at gennemskue terrænmæssige udfordringer i forhold til markvildtarternes krav til levesteder.

 

Formål: Kurset sætter deltageren i stand til at gennemskue terrænmæssige udfordringer i forhold til markvildtarternes krav til levesteder og med den baggrund at kunne planlægge og anmelde en biotopplan.

Indhold: På kurset gennemgår vi alle de aspekter som nødvendige at kende til for at kunne anmelde en biotopplan, der er afstemt med det enkelte terræns eksisterende tilbud og sikrer, at den anmeldte biotopplan lever op til intentionerne.
Her er også chancen for at blive sat ind i alle de nye regler, som er gældende fra 2018.

For at gøre kursisten tryg ved både lovgivning, indhold og anmeldelsesprocedure, gennemgår vi emner som:

  • Markvildtarternes biologi
  • Terrænanalyse
  • Terrænpleje (økologisk rum)
  • Bekendtgørelse om udsætning af fjervildt (relevante paragraffer)
  • Vejledning om udarbejdelse af biotopplaner – herunder gennemgang af mulige tiltag, pointgivning, regler og systemets opbygning.
  • Anmeldelse af biotopplanen - procedure

Målgruppe: Kurset retter sig mod lodsejere, rådgivere og jægere, som ønsker kendskab til regler for og opbygningen af biotopplaner i forbindelse med udsætning af fasaner eller agerhøns. Men kurset indeholder også en gennemgang af biologi, levestedsforvaltning og terrænpleje, der vil være stærk viden for den, som ønsker at arbejde med terrænpleje i almindelighed.

Pris: Medlem kr. 600,- og ikke-medlem kr. 1.350,-

Kursusleder: Jesper Kjær Illemann, Herregårdsjæger og vildtforvalter

 

Tilmeld dig Biotopplaner

Du tilmelder dig kurset i vores kursuskalender herunder, hvor du kan se, om der pt. er nogle planlagte kurser.

Er årets kurser afholdt eller endnu ikke oprettet kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, hvor vi forsøger at svare tilbage hurtigst muligt.