Modul 5: Riffelinstruktør - Ballistik i praksis

Formålet med kurset er at tilbyde riffelinstruktører en større indsigt i ballistik i praksis. Denne viden kan være essentiel i forsøget på at hjælpe de danske jægere, der i stigende grad rejser på jagt i bjerge og andre områder, hvor skud til vildt ofte er på ukendte og længere afstande. Hele den afsluttende skydning skal være med til at sikre en større viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med jagtrelateret skydning under forskellige terrænmæssige udfordringer.

Indhold:

På kurset skydes der først med eget våben på traditionel langdistancebane på 400+ meter, hvor den enkelte instruktør får en større indsigt i både våbnets, skyttens og ammunitionens muligheder samt begrænsninger. Vi vil blandt andet gennemgå mulighederne for at anvende eget sigtekikkert til simpel afstandsbedømmelse i forbindelse med jagt. Som afslutning på kurset skydes der med eget våben på en terrænbane fra forskellige jagtrelevante skydestillinger til mål i forskellige størrelser på ud til 400+ meter.

Målgruppe:

Riffelinstruktører, der er godkendt af miljøstyrelsen (jf. VBK § 21, stk. 3), som ønsker at få større viden om ballistik i praksis med henblik på selv at uddanne riffeljægere, som skal på jagt i områder og på afstande, som er mere udfordrende end det, man normalt kan forvente ved jagt i Danmark.

Krav:

Kursisten skal være uddannet riffelinstruktør (jf. VBK § 21, stk. 3), og skal medbringe en jagtriffel og træningsammunition (min. 50 stk. gerne flere) i en kaliber, der som minimum lever op til kravene om jagt på kronvildt for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi. Riflen skal være forsynet med en sigtekikkert med forstørrelse. Jagtrelevante hjælpemidler som f.eks. skydestok, skydestol og støtteben kan med fordel medbringes.

Da vi opholder os på udendørs skydebane bør påklædningen være derefter.

Pris:

Kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.