Fasanen

Fasanen er en af Danmarks lettest genkendelige fugle, og mange børn kan kende den fra naturen.

Danmarks Jægerforbunds naturvejledning har udviklet et undervisningshæfte, som tager udgangspunkt i fasanen, og som giver eleverne et spændende indblik i arten.

Hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller om fasanens oprindelse, indførsel til Danmark, hvordan den har tilpasset sig den danske natur og har haft succes med udbredelse til alle egne af landet.

Der er et afsnit om bevarelse af fasanens levesteder, samt hvad man kan gøre for at optimere levevilkårene, ikke bare for fasanen, men for hønsefugle generelt.

Du kan også læse om fasanens fysiologi, anatomi og biologi.

Bagest i hæftet finder du opgaver samt en ordliste

Hent vores gratis undervisningsmateriale om fasanen her. 

Læs fasanhæftet her