OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Katte dræber!

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Katten er et husdyr og skal behandles derefter. Derfor er Danmarks Jægerforbunds holdning klar - katte skal som husdyr mærkes og holdes hjemme, så de ikke skader naturen!

På en nylig afholdt konference i Danmarks Jægerforbund blev de foreløbige resultater af et forskningsprojekt, hvor det undersøges, i hvilken grad agerhøns præderes i yngletiden, fremlagt. Her viser det sig, at ud af 72 radiomærkede agerhøns, blev 60 % præderet på reden og i 15 % tilfældene var årsagen kat. Altså et helt unødvendigt og betydende indhug i bestanden af agerhøns.

- Dertil kommer, at løse katte også tager harekillinger og andre fugle, og når der samtidig foreligger et estimat på, at der er omkring 500.000 mere eller mindre forvildede herreløse katte i Danmark, så er det et emne, vi skal tage alvorligt, mener Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Derfor vil det også være et emne, som vi i Danmarks Jægerforbund vil følge op, og når vores forskningsprojekt afsluttes, vil vi naturligvis offentliggøre resultaterne i både vores egne og andre medier.

- På den baggrund er det meget glædeligt, at dyreværnsorganisationer som Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn tager ansvar og igangsætter en kampagne, der skal gøre opmærksom på, at man dels ikke skal fodre vilde katte, dels at katte skal mærkes. Se organisationernes kampagnefilm

- Danmarks Jægerforbund bakker fuldt ud op om kampagnens budskab om, at katte skal mærkes og neutraliseres. På den måde kan vi sikre, at indfangede katte kan blive afleveret til deres ejere, foruden at der ikke sker en ukontrolleret formering af katte i naturen, siger Claus Lind og slutter:

- Katte i naturen er i øvrigt et emne, der både er behandlet i Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse og til debat i Vildtforvaltningsrådet, da det er erkendt problem for den danske natur.