Hvad er tilladt i naturen

Hjælp med at finde ud af, hvor godt danskerne kender reglerne for at færdes i naturen.

Skrevet af: Niels Henrik Simonsen, 06. september 2016

Friluftsrådet gennemfører i øjeblikket en undersøgelse om befolkningens kendskab til reglerne for at færdes og opholde sig i naturen.

Resultaterne kommer til at indgå i Friluftsrådets nye oplysningskampagne ’Oplev Mere - Brug Naturen’, som skal give børn, unge og voksne bedre muligheder for at opleve mere i naturen.

Oplysningskampagnen om reglerne for færdsel og ophold i naturen har det formål, at den danske befolkning, via et styrket kendskab til reglerne for færdsel og ophold i naturen, oplever forbedrede muligheder for et aktivt friluftsliv.

For få kender reglerne
En undersøgelse fra Københavns Universitet viser nemlig, at manglende kendskab til reglerne kan føre til følgende to problemstillinger:

• At folk tror, de må mindre end tilfældet. Det manglende kendskab udgør en begrænsning for udnyttelsen af reglerne.

• Det manglende kendskab kan føre til konflikter i naturen, fordi folk færdes på områder, hvor der ikke er lovlig adgang.

På baggrund af ovenstående er formålet med kampagnen at styrke:

• Danskernes forudsætninger for at dyrke friluftsliv og udnytte de eksisterende rammer for færdsel og ophold i naturen.

• Danskernes forudsætninger for at passe på naturen og vise hensyn til lodsejere og andre brugere.

Som medlemsorganisation i Friluftsrådet støtter Danmarks Jægerforbund op om undersøgelsen, og vi skal derfor opfordre til, at man bidrager til undersøgelsen ved at udfylde spørgeskemaet her

Du kan læse mere om undersøgelsen/kampagnen her