OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. september 2016

Hvad er tilladt i naturen

Hjælp med at finde ud af, hvor godt danskerne kender reglerne for at færdes i naturen.

Tekst: Niels Henrik Simonsen

Friluftsrådet gennemfører i øjeblikket en undersøgelse om befolkningens kendskab til reglerne for at færdes og opholde sig i naturen.

Resultaterne kommer til at indgå i Friluftsrådets nye oplysningskampagne ’Oplev Mere - Brug Naturen’, som skal give børn, unge og voksne bedre muligheder for at opleve mere i naturen.

Oplysningskampagnen om reglerne for færdsel og ophold i naturen har det formål, at den danske befolkning, via et styrket kendskab til reglerne for færdsel og ophold i naturen, oplever forbedrede muligheder for et aktivt friluftsliv.

For få kender reglerne
En undersøgelse fra Københavns Universitet viser nemlig, at manglende kendskab til reglerne kan føre til følgende to problemstillinger:

• At folk tror, de må mindre end tilfældet. Det manglende kendskab udgør en begrænsning for udnyttelsen af reglerne.

• Det manglende kendskab kan føre til konflikter i naturen, fordi folk færdes på områder, hvor der ikke er lovlig adgang.

På baggrund af ovenstående er formålet med kampagnen at styrke:

• Danskernes forudsætninger for at dyrke friluftsliv og udnytte de eksisterende rammer for færdsel og ophold i naturen.

• Danskernes forudsætninger for at passe på naturen og vise hensyn til lodsejere og andre brugere.

Som medlemsorganisation i Friluftsrådet støtter Danmarks Jægerforbund op om undersøgelsen, og vi skal derfor opfordre til, at man bidrager til undersøgelsen ved at udfylde spørgeskemaet her

Du kan læse mere om undersøgelsen/kampagnen her