OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. juli 2016

Hold hunden i snor

Danmarks Jægerforbund er i samarbejde med Dansk Kennel Klub og Friluftsrådet med til at sætte fokus på et stadig stigende problem med løse hunde i naturen. Der er i dag ca. 580.000 hunde i Danmark, og en undersøgelse foretaget af Friluftsrådet i 2014 viser, at 37 procent af de hunde, der færdes i naturen er løse hunde. Samme undersøgelse viser endvidere, at hvis du spørger brugere af naturen, mener hovedparten, at affald er den største irritations faktor ved at færdes i naturen. Affald er dog skarp forfulgt af hundelort og løse hunde.

Som jæger er vi bekendt med at løse hunde stresser vildtet både i og uden for jagtsæsonen, ikke kun når vildtet jages, men også ved hundens blotte tilstedeværelse.

Naturen er en vigtig del af jagten, og muligheden for, at jagthunden kan trænes uden line er vigtig, men må selvfølgelig altid foregå med lodsejerens tilladelse. Både for at opretholde muligheden for at kunne træne vores hunde uden snor, samt det at undgå, at vildtet stresses unødigt, er to væsentlige faktorer til, at Danmarks Jægerforbund er indgået i denne opgave. Læs evt. artiklen i JÆGER's augustnummer (side 42).

Friluftsrådet har i samarbejde med bl.a. Dansk Kennelklub, Naturstyrelsen og Jægerforbundet endvidere udarbejdet et inspirationskatalog  i et forsøg på at nedbringe antallet af konflikter. Dette kan måske give inspiration til flere forskellige initiativer, hvis du finder det relevant. Derudover vil vi gerne opfordre til, at du tager dialogen, så vi derigennem kan få nedbragt antallet af løse hunde i naturen.