Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Foto af: Thomas Iversen

Feltkendetegn

Tyrkerduen er en lille, slank due, som ofte findes i eller omkring byer.

Tyrkerduens kendetegn er lys gråbrun fjerdragt, lidt mørkere på ryggen og sort og hvid aftegning på hals og nakke.

Forveksling

 

Udbredelse og levesteder

Arten har i løbet af 1900-tallet bredt sig fra Mellemøsten og Balkan op gennem Europa. I Danmark har tyrkerduen ynglet siden 1950, og den er i dag almindeligt udbredt i hele landet.

Føde

 

Yngleforhold

 

Bestandsudvikling

 

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er over en længere årrække konstateret et fald i bestanden. Derfor er der ønske om en nationalt voksende bestand.

Danmarks Jægerforbunds ønsker

Jagten anses for at være bæredygtig og den nuværende jagttid bevares.