Jagttider

Inden du går på jagt, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i jagttiderne. Vær opmærksom på, at der ofte sker revision af jagttiderne, så du bør løbende holde dig orienteret.

I bekendtgørelsen finder du også flere kort, der illustrerer områderne for de lokale jagttider.

Fugle

 • Andefugle

  Gråand 01.09 - 31.12
  Atlingand 01.09 - 31.12
  Krikand 01.09 - 31.12
  Spidsand 01.09 - 31.12
  Pibeand 01.09 - 31.12
  Skeand 01.09 - 31.12
  Knarand 01.09 - 31.12

  Ovenstående andefugle kan desuden jages på fiskeriterritoriet 01.01 - 31.01

  Grågås 01.09 - 31.01
  Blisgås 01.09 - 31.01
  Sædgås 01.09 - 30.11
  Kortnæbbet gås 01.09 - 31.01*
  Canadagås 01.09 - 31.01
  Taffeland 01.10 - 31.01
  Troldand 01.10 - 31.01
  Bjergand  01.10 - 31.01
  Hvinand  01.10 - 31.01
  Havlit  01.10 - 31.01
  Ederfugl - han 01.10 - 31.01
  Sortand 01.10 - 31.01
  Fløjlsand 01.10 - 31.01

   *Kortnæbbet gås forvaltes efter en adaptiv forvaltningsplan, og derfor kan jagttiderne på arten ændre sig alt efter bestandens tilstand. 

 • Hønsefugle

  Agerhøne 16.09 - 15.10 
  Fasanhøne 01.10 - 31.12
  Fasanhane 01.10 - 31.01
 • Vandhøns

  Blishøne 01.09 - 31.01
 • Vadefugle

  Dobbeltbekkasin 01.09 - 31.12
  Skovsneppe 01.10 - 31.01
 • Duer

  Ringdue 01.11 - 31.01
  Tyrkerdue 01.11 - 31.12
 • Kragefugle

  Husskade 01.09 - 31.01
  Krage (gråkrage/sortkrage) 01.09 - 31.01

Pattedyr

 

 • Hovdyr

  Kronhjort

  01.09 - 31.01*

  Kronhind og -kalv

  01.10 - 31.01*

  Dåhjort

  01.09 - 31.01*

  Då og -kalv

  01.10 - 31.01*

  Sikahjort

  01.09 - 31.01

  Sikahind og -kalv

  01.10 - 31.01

  Råbuk

  16.05 - 15.07
  01.10 - 31.01

  Rå og -lam

  01.10 - 31.01

  Muflonvædder

  01.09 - 31.01

  Muflonfår og -lam

  01.10 - 31.01

  Vildsvin, orne

  01.09 - 31.01

  Vildsvin, so og grise

  01.10 - 31.01

  *Vær opmærksom på, at der mange steder i landet findes lokale jagttider for disse vildtarter. Se mere under "lokale jagttider". Du finder yderligere information om jagttider på dåvildt her, og yderligere information om jagttider på kronvildt her.

 • Rovdyr

  Ræv 01.09 - 31.01
  Husmår 01.09 - 31.01
 • Støttetandede

  Hare 01.10 - 15.12
  Vildkanin 01.09 - 31.01

Invasive arter

 • Invasive arter

  Nilgås 01.09 - 31.01
  Bisamrotte 01.09 - 31.01
  Sumpbæver 01.09 - 31.01
  Vaskebjørn 01.09 - 31.01
  Mårhund 01.09 - 31.01
  Mink 01.09 - 31.01
 • Region Hovedstaden

  Sædgås

  Ingen jagttid

  Region Hovedstaden bortset fra Bornholms kommune

  Kronkalv, kronhind, spidskronhjort og kronhjort med mindst 6 sprosser på mindst 2 cm på den ene stang

  01.11 - 30.11

  Øvrige kronhjorte

  Ingen jagttid

 • Region Sjælland

  Bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21

  Kronhjort

  01.10-31.01

  Bortset fra Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune

  Sædgås

  Ingen jagttid

  Øen Sejerø

  Råbuk

  16.05-15.06
  01.12-20.01

  Rå og -lam

  01.12-20.01

  Hare

  01.11-15.12

  Agerhøne

  01.10-15.10

  Fasanhøne

  16.11-30-11

  Fasanhane 

  01.11-31.01

  Øen Fejø

  Hare

  16.10-15.12

  Fasanhøne

  Ingen jagttid

  Fasanhane

  16.10-30.11

  Øen Femø

  Hare

  01.11-15.12

  Agerhøne

  Ingen jagttid

  Fasanhøne

  01.11-02.11

  Fasanhane

  16.10-31.12

 • Region Syddanmark

  Sædgås

  Ingen Jagttid

  Nord for motorvej E20, syd for motortrafikvej 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for hovedvej 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for hovedvej 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for hovedvej 467 mellem Videbæk og Skjern samt syd for Skjern Å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord

  Kronkalv

  01.09-31.01

  Kolding Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og nord for Kolding Fjord, Fredericia Kommune og Vejle Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og syd for Vejle Fjord

  Dåkalv

  01.10 – 07.10

  Då og dåhjort

  Ingen jagttid

  Esbjerg Kommune

  Dåvildt

  Ingen jagttid

  Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45

  Då, dåkalv og dåspidshjort

   01.11 – 31.12

  Øvrige dåhjorte

   1.12 – 31.12

  Haderslev Kommune

  Dåkalv

   1.11-31.12

  Andet dåvildt

  Ingen jagttid

  Kolding Kommune, den del, der ligger vest for motorvej E45 og syd for E20

  Då, dåkalv og dåspidshjort

   01.11 – 31.12

   Øvrige dåhjorte

   Ingen jagttid

  Kolding Kommune, den del der ligger øst for motorvejen og syd for Kolding by samt Kolding By

   Dåvildt

   Ingen jagttid

  Vejen Kommune, den del der ligger syd for motorvej E20

  Dåkalv 

  1.11 – 31.12

  Andet dåvildt

  Ingen jagttid

  Sønderborg Kommune med undtagelse af øen Als og Kegnæs

  Dåvildt 

  Ingen jagttid

  Tønder Kommune

  Dåvildt

  Ingen jagttid

  Øen Langeland

  Dåhjort

  01.12-31.12

  01.12 - 31.01

  Dåkalv

  01.10 - 31.01

  Øen Tåsinge

  Då og dåkalv

  01.11-31.01

  Dåhjort

  01.01-31.01

  Øen Lyø

  Råvildt

  01.10-15.10

  Øen Strynø

   Hare

  Ingen jagttid

   Fasanhøne

  1. og 2. lørdag i november

   Fasanhane

  1. og 2. lørdag i oktober
  1. og 2. lørdag i november
  Alle lørdage i december

  Øen Ærø

  Dåspidshjort og dåkalv

  01.01-31.01

   Øvrigt dåvildt

  Ingen jagttid

  Råbuk

  16.06-15.07
  01.11-30.11

  Rå og –lam

  01.11-30.11

  Nordfyns Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn

   Blisgås

  Ingen jagttid

  Øen Als

  Råbuk

  16.05-15.07
  01.11-31.12

  Rå og –lam

  01.11-31.12

  Hare

  01.11-15.12

  Fasanhøne

  01.11-31.12

  Fasanhane

  01.11-31.12

  Skovsneppe

  01.11-31.12

  Då, dåkalv og dåspidshjort

  01.11 – 31.12

  Øvrige dåhjorte

  01.12 – 31.12

  Halvøen Kegnæs

  Som for Øen Als, dog Råvildt

  Ingen jagttid

  Øen Rømø

   Kronvildt

   Ingen jagttid

  Øen Mandø

  Råvildt

  Ingen jagttid

  Agerhøne

  Ingen jagttid

 • Region Midtjylland

  Sædgås

  Ingen jagttid

  Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg, Syd og øst for hovedvej 12 mellem Viborg og Herning, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten, nord for motortrafikvej 28 mellem Vejle og Bredsten. Øst for motorvej E45 mellem Aarhus og Randers.

  Kronspidshjort og kronkalv

  01.09 - 31.01

  Kronhind

  16.10 - 31.01

  Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang

  01.09 - 31.01

  Øvrige kronhjorte

  Ingen jagttid

  Syddjurs og Norddjurs kommune

  Kronhind og –kalv

  01.10 – 31.01

  Kronspidshjort

  Ingen jagttid

  Øvrige kronhjorte

  01.09 – 31.12

  Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune og Skive Kommune. Den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, Vestre Ringvej, rute 13 og 12.

  De dele af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12 og nord for rute 15.

  De dele af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15, vest for rute 467, vest for rute 11/28, nord for Skjern Å og nord for Hvide Sande.

   Kronspidshjort og kronkalv

  01.09 - 31.01

   Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang

  01.09 - 31.12

  Øvrige kronhjorte

  16.10 - 31.12

  Kronhind

  16.10 - 31.01

  Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner

   Dåkalv

  1.12 – 15.12

  Då og dåhjort

  Ingen jagttid

  Ikast-Brande Kommune

  Dåvildt

  Ingen jagttid

  Ringkøbing-Skjern kommune

  Dåvildt

  01.12 – 31.12

  Øen Endelave

   Råvildt

  01.10-08.10

   Hare

  Ingen jagttid

   

  Agerhøne

  Ingen jagttid

 • Region Nordjylland

  Sædgås

  Ingen jagttid

  I området vest for Aalborg-Frederikshavn motorvejen, øst for Aalborg-Hirtshals motorvejen (E39) samt øst for »Ålborgvej«, der forbinder E39 og Hirtshals. Mod nord inkluderer området hele Skagens Odde.

  Kronkalv, kronspidshjort samt kronhjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang

  01.11 – 31.12

  Øvrige kronhjorte

  Ingen jagttid

  Kronhind

  16.11 – 31.12

  I samme område, nord for Brønderslev-Frederikshavn vejen (Jerslevvej, Hjulskovvej, Mylundvej og Brønderslevvej)

  Dåvildt

  16.11 – 31.01

  I samme område, syd for Brønderslev-Frederikshavn vejen (Jerslevvej, Hjulskovvej, Mylundvej og Brønderslevvej)

  Dåvildt

  Ingen jagttid

  Vest for Aalborg-Hirtshals motorvejen inklusiv Thy og Mors

  Kronvildt

  01.11 – 31.01

  Då, dåkalv og dåspidshjort

  01.12 – 31.12

  Øvrige dåhjorte

  01.01 - 07.01

  Den del af regionen, der ligger syd for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for hovedvej 535 mellem Haverslev og Vitskøl Kloster, nord for Løgstørvej mellem Aars og Vester Hornum, nord for Hyllebjergvej mellem Vester Hornum og Overlade, nord for Bjørneholmvej mellem Overlade og ud til Limfjorden (ikke Livø).

  Kronvildt

  Ingen jagttid

  Dåvildt

  Ingen jagttid