Jagtfeltskydning 2017

Resultatliste

    

Alle der har x ved (Udt. MS) skal selv tilmelde og betale til Jægerforbundet via Flexmind  på følgende link.

Tilmeldingslink:

http://flexbillet.dk/dj-aktiviteter/event/2vsbwj/token/pqwc

  

 

Alle pladser er optaget.

Kommer der ledige pladser kan du blive skrevet ind på en venteliste.

Ring eller send mail hvis du ønsker at blive sat i venteposition (der plejer jo løbende at komme nogle afbud frem til skydningen)

Med Venlig Hilsen

Max Elbæk
Tlf.: 2660 7825

Udtagelsesskydning for kreds 7

Søndag d. 18.  juni 2017, i Jægerspris skydeterræn

Tilmelding på e-mail:  djkreds7@gmail.com  

Tilmelding SKAL indeholde følgende oplysninger (også gældende for hold):

HUSK at oplyse det nye medlemsnummer

Klasse der skal skydes i:

DJ medlemsnummer:

Navn:

Adresse:

Post nr.-By:

Telefon:

E-mail:

 

Kvittering for deltagelse meddeles pr. mail.

For hold gælder dog at det er tilmelderen som får bekræftelsen

Deltagerliste med skydetider mv., kan ses her på hjemmeside f.o.m. 5. juni 2017.

Mødetid er 45 min før oplyste skydetid.

Tilmeldingsfrist 30. april 2017.

Såfremt deltagelse ved DJ mesterskabet 17.-09-2017 ønskes, skal dette tydeligt fremgå ved tilmeldingen.

Hvis dette ikke ønskes kan der tilmeldes frem til 25. maj 2017 kl.12.00.

Deltagerbetaling: 200,00 kr.

Indbetales på: reg.nr.: 2362 konto: 43 82 89 37 22 Nordea Bank

Indbetalingen skal indeholde navn på deltageren / deltagerne

Hvis der er tilmeldt hold, skal der indbetales samlet for holdet.

Tilmeldingen er først gyldig når alle oplysninger og deltagerbetaling er modtaget.

Øvrige oplysninger.

Der kan købes kaffe og sodavand

Deltagere med bopæl i andre kredse end kreds 7, kan deltage i den udstrækning der er ledige pladser.