Kreds 2

Velkommen til Kreds 2's nye hjemmeside.

Hjemmesiden dækker over Jægerrådene i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Struer Skive, Skjern og Viborg.

Med Venlig Hilsen

Webmaster.

Lars Pultz.

 

 

 

 

 

“Plant for Vildtet” – en tilskudsordning til gavn og glæde for vildtet
Tilskudsordningen ‘Plant for Vildtet’ yder tilskud til plantning af
træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr og planter.

Hent materialet her