Kreds 8

 

 

 

Velkommen til kreds8 Bornholm

HB medlem Henrik Frost Rasmussen

Kredsformand Steen Friis

D. 11-9-2016

Hygiejne-kursus.

Der forsøges at oprette et hygiejne-kursus onsdag d. 26 oktober 2016 fra kl. 18.00 - 22.00.

Interesserede bedes snarest kontakte kursus-koordinator Michael Bjørn på mail,  mbj@brs.dk , således at kurset kan blive oprettet.