Kredsbestyrelse

Hovedbestyrelsemedlem
Marie-Louise Achton-Lyng

Stestrupvej 236, Skee
4370 St. Merløse

Mobil: 27 57 28 22
Mail: marie-louise@achton-lyng.dk

Kredsformand
Ole Jervin

Tlf.: 27 14 35 52
Mail: olejervin@gmail.com

Næstformand
Best. medlem

Christian Bærentsen

Tlf.: 22 18 80 02
Mail: cbdk@hotmail.dk

Kredskasserer
Max Elbæk

Lundtoftegårdsvej 101  1.th.
2800 Kongens Lyngby

Mobil: 26 60 78 25
Mail: max@elbaek-dk.dk

Best. medlem
Berit Valentin

Mobil: 20 63 73 31
Mail: kreds7@jaegerne.dk

Best. medl.
Finn Poulsen

Tlf: 28 12 10 29
Mail finnpou@live.dk

Best. medl.
Henning Christiansen

Tlf.: 40 15 83 55
Mail: langelinie11@mail.dk

Best. medlem
Jens. K. Jensen

Mobil: 26 80 23 64
Tlf.: 46 49 20 15
Mail: famkolibri@yahoo.dk

Best. medlem
Ole Hansen

Tlf.: 30 54 02 92 
Mail: mail@ohjagt.dk

Best. medlem
HB Suppleant

Torben Clausen

Mobil: 30 28 76 10
Privat; 47 38 76 10
Mail: torbenclausen@pc.dk

Best. medlem
Svend Erik Garbus

Mobil: 42 50 50 11
Mail: se.garbus@gmail.com

Justyna Mielczarek

Mobil: 25 80 21 52
Mail: justyna1984.jm@gmail.com