Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus)

Feltkendetegn

Enkeltbekkasinen er cirka halvt så stor som en dobbeltbekkasin.

Enkeltbekkasinen kendtegenes ved dens brunlige ryg med tydelige gule længdestriber og hvid bug. Den har brun isse uden midterstribe, og kort næb, som kun er lidt længere end hovedet.

 

Forveksling

Enkeltbekkasinen kan forveksles med dobbeltbekkasinen, som dog er næsten dobbelt så stor. Enkeltbekkasinens næb er desuden kortere, og den har en brun isse uden lys midterstribe. Ryggens gule længdestriber er mere markante. Under opfløjet flyver enkeltbekkasinen ofte i en lige linje, og flugten er tavs.

Udbredelse og levesteder

EnkeltbekkasinynglerikkeiDanmark,men forekommer almindeligt på træk. Den op- holder sig på samme type arealer som dob- beltbekkasinen.

Føde

 

Yngleforhold

 

Bestandsudvikling

 

Vildtforvaltningsrådets målsætning

Der er ønske om en voksende bestand, men der er usikkerhed omkring den nuværende bestandsudvikling.

 

Danmarks Jægerforbunds ønsker

Ønske om jagttid.